Przyszłość zaczyna się dziś - nasz nowy projekt wystartował

Kręgi wsparcia - Przyszłość zaczyna się dziś

Od lutego 2021 roku ruszył innowacyjny projekt Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś. Liderem w projekcie jest Stowarzyszenie BORIS, natomiast partnerami są Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie oraz trzy Koła PSONI Tarnów, Bytom, Zgierz. Celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI) na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci przyjaznych ludzi – Kręgów Wsparcia.

Więcej

Czym są Kręgi Wsparcia:

  • Szansą dla rodzin, które zastanawiają się nad zabezpieczeniem przyszłości swojego dziecka, tak aby zostało ONO w środowisku lokalnym a nie trafiło do DPS.
  • Szansą dla osoby z NI na pozostanie w swojej społeczności lokalnej wśród przyjaznych, pomocnych ludzi.
  • Szansą na spokojne przygotowanie się i zaplanowanie, pod okiem specjalistów, zabezpieczenia mieszkaniowego i finansowego dla osoby z NI.
  • Szansą dla rodzin i osób z NI na udział w procesie otwierania środowiska lokalnego na osoby z NI, ich potrzeby.

Inspiracja pochodzi od kanadyjskiej organizacji PLAN (plan.ca), w której wypracowano wsparcie środowiskowe dla rodzin w odpowiedzi na pytanie – co stanie się z dzieckiem z niepełnosprawnością, kiedy jego rodzice, opiekunowie odejdą?

  • Kluczową kwestią jest stworzenie wokół osoby z NI Kręgu Wsparcia, który otoczy ją przyjazną siecią sojuszników zarówno ze sfery formalnej, jak i nieformalnej.
  • Daje to szansę na społeczne zabezpieczenie potrzeb osoby z NI, ale równie daje szansę na uregulowanie i zaplanowanie sytuacji prawnej czy finansowej, zabezpieczenie miejsca do życia (domu) oraz zapewnienie środków utrzymania.
  • Działamy równolegle w dwóch perspektywach: perspektywa długofalowa – planowanie bezpiecznej przyszłości osoby z NI i zabezpieczeń na przyszłość oraz udane życie tu i teraz, dążenie do polepszenia jakości życia i samodzielności osoby z NI.

Model Bezpieczna przyszłość w oparciu o Kręgi Wsparcia, jest już realizowany od dwóch lat w 8 społecznościach w Polsce (Jarosław, Suwałki, Ostróda, Biskupiec, Elbląg, Goleniów, Nidzica, Gdańsk, www.kregiwsparcia.pl ), gdzie na co dzień obserwujemy jak ważne zmiany zachodzą w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Jak ważny jest to projekt mówią o tym sami uczestnicy:
Mój syn dzięki udziałowi w kręgach wsparciach stał się bardziej otwarty na relacje z innymi, chętnie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach, bierze też w nich aktywny udział. Nigdy nie chciał korzystać z telefonu, a obecnie chętnie odbiera i oddzwania.  Zauważyłam większą radość u syna – mówi mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną z Jarosławia.
Uczestnicząc w projekcie ”‘Bezpieczna przyszłość” realizuję się jako rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  Dało mi to siłę w dokonaniu zmian w życiu moim i mojego syna. Współpraca z prawnikiem i psychologiem skłoniła mnie do rozwodu z uzależnionym partnerem. Decyzja ta miała ogromny wpływ na mnie i równowagę psychiczną mojego syna. Obecnie ze spokojem i nadzieją patrzę w przyszłość wiedząc, że mogę liczyć na współpracę tak dużego grona życzliwych osób – wyznaje mama biorąca udział w projekcie w Ostródzie.

Mamy liczne dowody na to, że dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną „Przyszłość zaczyna się dziś”.  Pan Aleksander odkąd przystąpił do kręgów wsparcia, częściej spotyka się z ludźmi. Chętnie korzysta też ze spotkań, zwłaszcza przypadły mu do gustu spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odbywają się projekcje filmowe. Od niedawna zaczął też uczęszczać na zajęcia sportowe i doradczo–psychologiczne organizowane przez Klub Absolwenta WTZ. Korzystając z różnych form aktywności Aleksander ma kontakt z kolegami z WTZ i poszerza grono swoich znajomych. Od stycznia 2020 r. jest pracownikiem przedsiębiorstwa GPR Guma Plastik i Recykling. Praca dodała Aleksandrowi wiary w siebie, otwartości, a jego samoocena wzrosła. W rozmowie ze specjalistką ds. rodzin Aleksander stwierdził: „jestem bardzo zadowolony ze swojego obecnego życia”. – Cała droga jego aktywności i korzystania z wiedzy i pomocy specjalistów, którzy z nim pracowali i pracują, pozwoliła Olkowi uwierzyć w siebie, nabrać pewności, że warto pracować, warto się dyscyplinować. Zrozumiał również, że przy jego schorzeniu bardzo ważne jest systematyczne leczenie – wyjaśnia siostra Grażyna. Aleksander przygotowuje się do samodzielnego życia przy wsparciu. Ma już wypracowane zabezpieczenie mieszkaniowe i finansowe, wie na kogo może liczyć. Coraz częściej podejmuje decyzje i otwiera się na relacje z ludźmi.

#jestemwkregach

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Mniej

Seminarium otwierające nowy projekt

Kręgi wsparcia - Przyszłość zaczyna się dziś

9 lutego 2021 r. odbyło się online seminarium centralne otwierające projekt „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. Udział w nim wzięło prawie 30 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz specjaliście z 3 środowisk, w których będziemy wdrażać Model: Tarnów, Bytom, Zgierz. W seminarium udział wzięli przedstawiciele środowisk lokalnych w których działają już prężnie kręgi wsparcia, przedstawiciele nowych środowisk, w których uruchomione zostaną nowe kręgi oraz partnerzy projektu Stowarzyszenie BORIS i PSONI Zarząd Główny.

Więcej

W części pierwszej, wprowadzającej uczestnicy mogli wysłuchać:

  • Pawła Jordana – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia BORIS, który przedstawił Model środowiskowego wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o kręgi wsparcia
  • Moniki Zimy-Parjaszewskiej – Prezeski Zarządu Głównego PSONI, która poruszyła temat: Kręgi Wsparcia – praktyczna realizacja Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
  • Adama Zawisnego – eksperta Biura Zarządu Głównego PSONI, który omówił rolę i znaczenie wsparcia środowiskowego w strategiach krajowych

W drugiej części spotkania, swoim doświadczeniem z dwuletniego okresu testowania Modelu Bezpieczna Przyszłość osób z NI podzieliły się przedstawicieli Koła PSONI w Gdańsku – Agata Ciosmak i Joanna Cwojdzińska oraz z Koła PSONI w Elblągu – Aleksandra Kojtych i Beata Peplińska – Strehlau.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat wyzwań jakie stoją przed 3 Kołami, które  rozpoczynają wdrażanie Modelu Bezpieczna Przyszłość osób z NI w swoich środowiskach: Tarnów, Bytom, Zgierz.

Katarzyna Leśko

                       

Mniej

Zapraszamy na seminarium

Kręgi Wsparcia - Przyszłość zaczyna się dziś

Zapraszamy na pierwsze seminarium online projektu: Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś.
Już 9 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy partnerów i sojuszników na seminarium inaugurujące projekt Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś.

 

Więcej

Głównym celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów w 3 środowiskach lokalnych: Tarnów, Bytom, Zgierz m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych – Kręgów Wsparcia.

W czasie seminarium przedstawione będą główne założenia Modelu środowiskowego wsparcia, który realizowany będzie w 3 miejscowościach – Bytom, Tarnów, Zgierz.  Zaprezentujemy także doświadczenia z pracy i wdrażania Modelu Bezpieczna przyszłość w oparciu o kręgi wsparcia, który od 2 lat realizowany jest w 8 społecznościach w Polsce (Jarosław, Suwałki, Ostróda, Biskupiec, Elbląg, Goleniów, Nidzica, Gdańsk – www.kregiwsparcia.pl.

POBIERZ:  PROGRAM i Zaproszenie na seminarium 9 lutego 2021

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w seminarium należy wysłać do 5 lutego 2021 r. na adres: katarzyna.lesko@boris.org.pl podając w treści maila: imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji/instytucji oraz numer telefonu i adres e-mail.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszu EOG

Mniej

Logo kręgi wsparcia

RUSZYŁ PROJEKT BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Od września 2018 roku na terenie całej Polski realizowany jest innowacyjny projekt „Bezpieczna p

10.11.2018 szkolenie merytoryczne kadry w Warszawie

Szkolenie merytoryczne dla kadry

Model Bezpieczna przyszłość posiada cały system wsparcia w obszarze edukacja. W ramach projektu

seminarium otwierające projekt Bezpieczna przyszłość

„Przyszłość zaczyna się dziś”

Seminarium „Przyszłość zaczyna się dziś” Do Warszawy zjechali przedstawiciele 8 samorządó

pierwsze seminarium lokalne w Elblągu otwierające projekt Bezpieczna przyszłość osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Seminarium lokalne w Elblągu

Za nami pierwsze seminarium lokalne w Elblągu otwierające projekt „Bezpieczna przyszłość osó

SEMINARIUM EDUKACYJNE BISKUPIEC

Seminarium edukacyjne w Biskupcu

4 grudnia 2018 r. odbyło się seminarium otwierające pt. „Przyszłość zaczyna się dziś” w

Nidzica szkolenia lokalne Mapowania środowiska lokalnego i tworzenia koalicji organizowane w ramach projektu Bezpieczna przyszłość

Pierwsze seminarium lokalne w Ostródzie i Nidzicy

Korzystając z gościnności lokalnego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnospra

Adam Zawisny PSONI ZG dla radio5

Bezpieczna Przyszłość startuje w Suwałkach

Kręgi wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie tworzyć Polskie Stowarzyszeni

Jarosław_szkolenie wprowadzające

Bezpieczna Przyszłość staruje w Jarosławiu

Model „Bezpieczna Przyszłość” sprawdził się w Kanadzie, dlaczego więc nie miałby się pow

Szkolenie lokalne Biskupiec

SZKOLENIA LOKALNE BISKUPIEC

W dniach 24 i 25 stycznia 2019 r. odbyły się szkolenia lokalne nt. „Wprowadzenia do pracy w mode

XI Elbląskiej 15.02.2019_Konferencji na temat Ekonomii Społecznej

XI Elbląska Konferencja na temat Ekonomii Społecznej

W dniu 15.02.2019r. uczestnicy i pracownicy PSONI Koło w Elblągu realizujący projekt pt. “B