SZKOŁA W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich szkół w Polsce

Szkoła w Kręgach Wsparcia to placówka wydobywająca talenty i moce z uczniów, współpracująca w relacji partnerskiej z rodzicami oraz włączająca się i połączona ze społecznością lokalną. Głównym założeniem jest planowanie skoncentrowane na uczniu oraz praca na zasobach i potencjałach: ucznia, rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.

Zasoby przekierowują uwagę z leczenia niepełnosprawności na wspieranie rozwoju uczniów. Inspirują do zobaczenia nie tylko potrzeb ucznia i jego rodziny, ale także tego co jest dla niego ważne i co chciałby osiągnąć. Zasoby także ułatwiają budowanie pozytywnego wizerunku uczniów na zewnątrz, a wreszcie pozwalają rozpoznać istniejące wokół ucznia i jego rodziny sieci osobistego wsparcia. Budowanie Kręgów Wsparcia wokół ucznia i jego rodziny, oznacza współpracę osób i instytucji zaangażowanych w życie i pracę z dzieckiem i rodziną. Ważne jest jednak, aby ta współpraca była autentyczną pracą zespołową.

Model oparty jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF oraz koncepcji 6F – words. To sześć słów, które w języku angielskim zaczynają się na literę F. Są to: Family (rodzina), Fun(zabawa), Friends (przyjaciele), Function (samodzielność), Fitness (sprawność), Future (przyszłość). Za każdym z tych słów kryje się to, co jest w życiu dziecka najważniejsze. Inspiracja pochodzi z Kanady i organizacji CanChild (www.canchild.ca). Wspólnie z dzieckiem i rodziną tworzone są profile ucznia, które mają wspierać jego rozwój i sieci wsparcia.

Fundamentem jest budowanie partnerskiej i doceniającej relacji profesjonalistów z rodziną i wykorzystanie jej potencjału. Niezwykle istotne jest wypracowanie takiego modelu środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, które da podstawę do pełnego uczestnictwa w przyszłości w życiu społeczności. Tworzy to spójną całość z wdrażanym modelem bezpiecznej przyszłości i kręgów wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIAII. PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA UCZNIUIII. WSPARCIE SKONCENTROWANE NA RODZINIE

IV. SZKOŁA W SPOŁECZNOŚCI

V. SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

 

Szkoła w Kręgach jest wspólnym przedsięwzięciem:

PSONI Koło w Gdańsku https://psoni.gda.pl/

Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

#szkolawkregach    #jestemwkregach

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/

Ważne seminarium promujące Szkołę w Kręgach Wsparcia w Gdyni

Dziś w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni miało miejsce absolutnie wyjątkowe spotkanie. Na zaproszenia Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Pana Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza - Katarzyna Świeczkowska wraz z Kacprem Kowalskim poprowadzili warsztaty na temat modelu Szkoły w Kręgach. Tak oto Gdynia przystępuje do budowania strategii rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w…

Szkoła w Kręgach Wsparcia

Dwa długie i intensywne dni #SzkoływKręgach.  Wspólnie uczymy się aby urzeczywistnić  wizję szkoły włączającej, partnerskiej, współpracującej, otwartej i uczącej się.  Szkoły, która tworzy empowerment uczniów, rodziców, kadry i społeczności.   Na poprzednim szkoleniu w listopadzie 2022 omawialiśmy dwa pierwsze filary czyli Podejście skoncentrowane na uczniu oraz Wsparcie skoncentrowane na rodzinie. 17 – 18 marca 2023 omawialiśmy…

Szkoła w kręgach zawitała do Elbląga

Nasza idea Szkoły w Kręgach Wsparcia dotarła też do PSONI Koło w Elblągu. Bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! Pracownicy oraz terapeuci pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w OREW ELBLĄG wzięli udział w spotkaniu poświęconym idei tworzenia kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy wierzymy w tę inicjatywę i zaczynamy…

Seminarium szkoły w kręgach wsparcia

7 lutego w gronie placówek zaangażowanych w projekt #SzkoławKręgach: – Szkoła na Karpiej SP26 – Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni – OREW Jabłonka – Niepubliczne Placówki Oświatowe PSONI Koło w Elblągu – Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych PSONI Gdańsk, rozmawialiśmy o naszych sukcesach, o wyzwaniach, o zasobach, które są w nas. Spotkaliśmy się, żeby…

OREW Jabłonka w projekcie Szkoła w Kręgach Wsparcia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jabłonce jako samodzielna placówka oświatowa pod patronatem PSONI Koło w Jabłonce dołączył do projektu Szkoła w Kręgach. Podczas gdy dzieci z ośrodka OREW przebywają na feriach cała kadra udała się na szkoleniową radę do Nowego Targu na spotkanie poświęcone “Kręgom w Szkole” prowadzone przez Panią Katarzynę Świeczkowską, a następnego dnia udało się już…

Szkoła w Kręgach w Rabce i Nowym Targu

Dziś w zimowy i śnieżny dzień zawitaliśmy wraz z projektem Szkoła w Kręgach na Podhale na spotkania z Rabką Zdrój i Nowym Targiem. W gronie przedstawicieli szkół pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną przy skocznej góralskiej muzyce Koła PSONI z Podhala rozmawialiśmy o podejściu skoncentrowanym na uczniu oraz wsparciu skoncentrowanym na rodzinie. To…

Gdynia w projekcie Szkoła w kręgach wsparcia

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni przystąpił do modelu Kręgów Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i realizuje projekt Szkoła w Kręgach. To projekt ogólnopolski, do którego zaproszono wybrane ośrodki z całego kraju. W województwie pomorskim do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły: – Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku, –…

Kręgi wsparcia na seminarium Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Dzisiaj podczas seminarium “Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny” organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu  Aleksandra Kojtych i Michalina Dulny z ŚDS i WTZ w Elblągu mówiły o udanym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście Kręgów Wsparcia oraz założeniach działania Szkoły w Kręgach Wsparcia. Wspólnie uczyliśmy się jak budować…

Fundacja Alpha z Lublina w Kręgach Wsparcia

W dniu 25 listopada na zaproszenie Fundacji Alpha z Lublina przeprowadziliśmy warsztaty nt. Modelu Kręgów Wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Było dużo dyskusji i emocji związanych z planowaniem bezpiecznej przyszłości i tworzeniem kręgów wsparcia. Osobami prowadzącymi była Elżbieta Wojciechowska z PSONI Jarosław i Paweł Jordan z BORISa. A jak warsztaty…

Ruszamy z nowym projektem – Szkoła w Kręgach Wsparcia

Rozpoczęliśmy realizację programu skierowanego do placówek oświatowych Szkoła w Kręgach Wsparcia.  To szkoła, która stawia na podmiotowość ucznia, pracuje w oparciu o zasoby rodziny, aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną. Nie skupia się na deficytach dziecka, tylko korzysta z zasobów - ucznia, rodziny, szkoły i społeczności - aby zapewnić jak najlepszy rozwój młodemu człowiekowi. Program edukacyjny…

Jeśli chcecie wiedzieć więcej co u nas słychać odwiedźcie nas w Newsach