SZKOŁA W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich szkół w Polsce

Szkoła w Kręgach Wsparcia to placówka wydobywająca talenty i moce z uczniów, współpracująca w relacji partnerskiej z rodzicami oraz włączająca się i połączona ze społecznością lokalną. Głównym założeniem jest planowanie skoncentrowane na uczniu oraz praca na zasobach i potencjałach: ucznia, rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.

Zasoby przekierowują uwagę z leczenia niepełnosprawności na wspieranie rozwoju uczniów. Inspirują do zobaczenia nie tylko potrzeb ucznia i jego rodziny, ale także tego co jest dla niego ważne i co chciałby osiągnąć. Zasoby także ułatwiają budowanie pozytywnego wizerunku uczniów na zewnątrz, a wreszcie pozwalają rozpoznać istniejące wokół ucznia i jego rodziny sieci osobistego wsparcia. Budowanie Kręgów Wsparcia wokół ucznia i jego rodziny, oznacza współpracę osób i instytucji zaangażowanych w życie i pracę z dzieckiem i rodziną. Ważne jest jednak, aby ta współpraca była autentyczną pracą zespołową.

Model oparty jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF oraz koncepcji 6F – words. To sześć słów, które w języku angielskim zaczynają się na literę F. Są to: Family (rodzina), Fun(zabawa), Friends (przyjaciele), Function (samodzielność), Fitness (sprawność), Future (przyszłość). Za każdym z tych słów kryje się to, co jest w życiu dziecka najważniejsze. Inspiracja pochodzi z Kanady i organizacji CanChild (www.canchild.ca). Wspólnie z dzieckiem i rodziną tworzone są profile ucznia, które mają wspierać jego rozwój i sieci wsparcia.

Fundamentem jest budowanie partnerskiej i doceniającej relacji profesjonalistów z rodziną i wykorzystanie jej potencjału. Niezwykle istotne jest wypracowanie takiego modelu środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, które da podstawę do pełnego uczestnictwa w przyszłości w życiu społeczności. Tworzy to spójną całość z wdrażanym modelem bezpiecznej przyszłości i kręgów wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkoła w Kręgach jest wspólnym przedsięwzięciem:
PSONI Koło w Gdańsku https://psoni.gda.pl/
Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

#szkolawkregach    #jestemwkregach

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/

Gdynia w projekcie Szkoła w kręgach wsparcia

Z radością informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni przystąpił do modelu Kręgów Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i realizuje projekt Szkoła w Kręgach. To projekt ogólnopolski, do którego zaproszono wybrane ośrodki z całego kraju. W województwie pomorskim do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły: – Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku, –…

Kręgi wsparcia na seminarium Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Dzisiaj podczas seminarium “Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny” organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu  Aleksandra Kojtych i Michalina Dulny z ŚDS i WTZ w Elblągu mówiły o udanym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście Kręgów Wsparcia oraz założeniach działania Szkoły w Kręgach Wsparcia. Wspólnie uczyliśmy się jak budować…

Fundacja Alpha z Lublina w Kręgach Wsparcia

W dniu 25 listopada na zaproszenie Fundacji Alpha z Lublina przeprowadziliśmy warsztaty nt. Modelu Kręgów Wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Było dużo dyskusji i emocji związanych z planowaniem bezpiecznej przyszłości i tworzeniem kręgów wsparcia. Osobami prowadzącymi była Elżbieta Wojciechowska z PSONI Jarosław i Paweł Jordan z BORISa. A jak warsztaty…

Ruszamy z nowym projektem – Szkoła w Kręgach Wsparcia

Rozpoczęliśmy realizację programu skierowanego do placówek oświatowych Szkoła w Kręgach Wsparcia.  To szkoła, która stawia na podmiotowość ucznia, pracuje w oparciu o zasoby rodziny, aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną. Nie skupia się na deficytach dziecka, tylko korzysta z zasobów - ucznia, rodziny, szkoły i społeczności - aby zapewnić jak najlepszy rozwój młodemu człowiekowi. Program edukacyjny…

Elbląg poszerza Kręgi Wsparcia o placówki oświatowe

Energetycznie, z żywią dyskusja i nadzieją na zmiany odbyło się w dniu 8 października spotkanie w PSONI Koło w Elblągu z placówkami oświatowymi. Tematem przewodnim była Szkoła w Kręgach Wsparcia oraz szanse i możliwości wdrożenia tego modelu do środowiska elbląskiego. Prezentowane były doświadczenia ze szkół w Kole PSONI w Gdańsku oraz Model Kręgów Wsparcia promowany…

Zastępczyni prezydenta Gdańska Monika Chabior wspiera kręgi

Gdańsk to miasto, w którym rozmawiamy na każdy temat. Poruszamy trudne tematy, rozważamy o przyszłości naszego społeczeństwa i szukamy rozwiązań wspierających tych, którzy wymagają wsparcia. Potrafimy się razem cieszyć, ale także powiedzieć o tym, co trudne. Tym razem rozmawialiśmy o edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich miejscu w społeczności lokalnej. W Gdańsku pracujemy…

Jeśli chcecie wiedzieć więcej co u nas słychać odwiedźcie nas w Newsach