SZKOŁA W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich szkół w Polsce

Szkoła w Kręgach Wsparcia to placówka wydobywająca talenty i moce z uczniów, współpracująca w relacji partnerskiej z rodzicami oraz włączająca się i połączona ze społecznością lokalną. Głównym założeniem jest planowanie skoncentrowane na uczniu oraz praca na zasobach i potencjałach: ucznia, rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.

Zasoby przekierowują uwagę z leczenia niepełnosprawności na wspieranie rozwoju uczniów. Inspirują do zobaczenia nie tylko potrzeb ucznia i jego rodziny, ale także tego co jest dla niego ważne i co chciałby osiągnąć. Zasoby także ułatwiają budowanie pozytywnego wizerunku uczniów na zewnątrz, a wreszcie pozwalają rozpoznać istniejące wokół ucznia i jego rodziny sieci osobistego wsparcia. Budowanie Kręgów Wsparcia wokół ucznia i jego rodziny, oznacza współpracę osób i instytucji zaangażowanych w życie i pracę z dzieckiem i rodziną. Ważne jest jednak, aby ta współpraca była autentyczną pracą zespołową.

Model oparty jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF oraz koncepcji 6F – words. To sześć słów, które w języku angielskim zaczynają się na literę F. Są to: Family (rodzina), Fun(zabawa), Friends (przyjaciele), Function (samodzielność), Fitness (sprawność), Future (przyszłość). Za każdym z tych słów kryje się to, co jest w życiu dziecka najważniejsze. Inspiracja pochodzi z Kanady i organizacji CanChild (www.canchild.ca). Wspólnie z dzieckiem i rodziną tworzone są profile ucznia, które mają wspierać jego rozwój i sieci wsparcia.

Fundamentem jest budowanie partnerskiej i doceniającej relacji profesjonalistów z rodziną i wykorzystanie jej potencjału. Niezwykle istotne jest wypracowanie takiego modelu środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, które da podstawę do pełnego uczestnictwa w przyszłości w życiu społeczności. Tworzy to spójną całość z wdrażanym modelem bezpiecznej przyszłości i kręgów wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkoła w Kręgach jest wspólnym przedsięwzięciem:
PSONI Koło w Gdańsku https://psoni.gda.pl/
Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

#jestemwkregach
#SzkoławKręgach

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/