Oto kilka przykładów z zagranicy organizacji, które tworzą już od lat kręgi wsparcia.
Mamy nadzieję, że zainspirują również Was do działania i tworzenia w Waszych społecznościach kręgów wsparcia.

PLANNED LIFETIME ADVOCACY NETWORK

Kanada

logoPLANNED LIFETIME ADVOCACY NETWORK (PLAN) to organizacja non-profit założona w 1989 roku, po to by pomóc rodzinom zabezpieczyć przyszłość bliskim im osobom z niepełnosprawnościami. Organizacja działa w Kanadzie. To organizacja, która była i jest naszym inspiratorem. Na bazie doświadczeń PLAN zbudowaliśmy w Polsce pierwsze kręgi wsparcia.

 

www:  www.plan.ca

Więcej

Współpracując z różnymi środowiskami organizacja buduje osobiste sieci wsparcia, wokół osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy organizacji planują zabezpieczenie przyszłość i integrują rodziny w celu wzajemnego wsparcia, wspólnej edukacji i dążeniu do życia w otwartej społeczności. Planowanie przyszłości osób z niepełnosprawnościami wymaga wysiłku oraz intencji. Od planowania przyszłości po zmiany w systemie edukacji, zaangażowania społeczności, poprzez określone środki finansowe i wiele innych składowych – niewiele uda się zdziałać bez sieci szczerych relacji. Dlatego rozwijanie relacji jest kluczem do wszystkiego, czym zajmuje się PLAN.

Misją PLANU, podobnie jak naszych ogólnopolskich kręgów wsparcia jest pomaganie rodzinom w zabezpieczaniu przyszłości ich niepełnosprawnego dziecka oraz zapewnienie spokoju ducha. Zbudowanie osobistej sieci wsparcia nie zawsze jest łatwe. Wiele rodzin, w której żyje osoba z niepełnosprawnościami wymaga szczególnej i świadomej uwagi. Właśnie tam PLAN może pomóc.

Zespół ds. rozwoju sieci zaczyna od współpracy z rodzinami w celu określenia priorytetów sieci wsparcia i stworzeniem planu pracy na pierwsze sześć miesięcy. Plany te są aktualizowane co sześć miesięcy, a spotkania z rodzinami organizowane są co miesiąc, aby zapewnić postęp w zakresie zidentyfikowanych priorytetów. Aby pokierować procesem rozwoju sieci, badane są zasoby, zainteresowania i aktualna sytuacja życiowa osoby z niepełnosprawnością oraz członków kręgu wsparcia Nacisk kładziony jest na wzajemne poznanie się i zebranie informacji o istniejących relacjach w kręgach. Zespół koncentruje się również na poznawaniu osobistych zainteresowań oraz wszelkich względów bezpieczeństwa wokół osób z niepełnosprawnościami. Po zidentyfikowaniu istniejącej sieci wspólnie z rodziną identyfikowane są możliwości pogłębienia bieżących relacji i eksplorowania ich w społeczności w celu poznania nowych ludzi. PLAN zwraca szczególną uwagę na miejsca i grupy, w których ludzie dzielą podobne pasje i zainteresowania, i szuka okazji, by poznać się i nawiązać relacje. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale z czasem rozwiną się nowe relacje. W ten sposób budowana jest sieć wsparcia.

Wraz z upływem czasu priorytety osobiste i rodzinne zmieniają się również odpowiednio. Może zacząć się od małej grupy, ale gdy ułatwione są kontakty, możliwość nawiązania relacji, sieć powiększa się. Kilka razy w roku mogą odbywać się także bardziej formalne spotkania i rozmowy na temat planowania i tworzenia działań wokół celów i marzeń danej osoby. Spotkanie w grupie jest ważną częścią wspólnego uczenia się i aktualizacji priorytetów.

Organizacja nie korzysta z “banku” wolontariuszy. Używa podejścia opartego na zasobach, do identyfikowania osobistych możliwości i potencjału, a następnie polega na sile sieciowania i przyjaźni opartej na tych zasobach. Obejmuje to: dołączanie do grup społecznościowych, planowanie kolacji i przedstawianie osób, które mogą być członkami kręgu wsparcia.

Mniej

Plan Institute

Kanada

Plan Instytut logoPlan Institute planuje bezpieczną przyszłość, w której wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mogą żyć dobrze w otoczeniu życzliwych im osób.

www: https://planinstitute.ca/

Więcej

Plan Institute angażuje się w innowacje społeczne poprzez projekty społecznościowe i partnerstwa mające na celu jeden główny cel: pomoc w poprawie życia osób z niepełnosprawnościami.

Oferuje pakiet inicjatyw edukacyjnych przeznaczonych dla osób, rodzin i organizacji, w tym warsztaty, kursy, rekolekcje, liczne publikacje i materiały edukacyjne.

Plan Institute współpracuje z różnorodną grupą interesariuszy w celu wspierania innowacyjnych inicjatyw na rzecz zmiany. Współpracuje z rządem kanadyjskim w celu zmian systemowych mających na celu znalezienie sposobów na poprawę życia osób z niepełnosprawnościami. Partnerzy Plan Institute tworzą wzajemnie wspierający się głos osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w całej Kanadzie.

Mniej

Helen Sanderson Associates

Wielka Brytania

logo helen sanderson associatesOrganizację tworzy zespół, który składa się z osób o bogatych umiejętnościach i doświadczeniu, pracujących w różnych miejscach na całym świecie. To, co ich łączy to pasja do zmian i działaniach skoncentrowanych na osobach z niepełnosprawnościami.

www: http://helensandersonassociates.co.uk/

Więcej

Każdy wnosi własną specjalistyczną wiedzę. Organizacja może wspierać Cię jako osobę fizyczną lub organizację, niezależnie od tego, czy pracujesz w służbie zdrowia, edukacji, opiece społecznej, społecznościach czy gdzie indziej.

Organizacja pracuje w duchu działań skoncentrowanych na osobach z niepełnosprawnościami.

Helen Sanderson Associates działa w Wielkiej Brytanii i Europie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Nowej Zelandii.

Mniej

INCLUSIVE SOLUTIONS

Wielka Brytania

logo inclusive solutionsWspółzałożycielami i dyrektorami Inclusive Solutions są Colin Newton i Derek Wilson. Razem mają ponad 65-letnie doświadczenie jako psychologowie edukacyjni pracujący w Wielkiej Brytanii.

www: https://inclusive-solutions.com/

Więcej

Przez 18 lat istnienia Inclusive Solutions oferuje szereg inspirujących usług zorientowanych na włączenie osoby z niepełnosprawnościami do życia społecznego, w tym pracę indywidualną z rodziną, planowanie zorientowane na osobę, innowacyjne szkolenia i budowanie społeczności.

Założyciele organizacji to doświadczeni specjaliści, strategiczni psychologowie edukacyjni w Nottingham City LEA, wnoszą bogactwo praktycznych, stosowanych rozwiązań i procesów z pracy z dziećmi i młodymi ludźmi o wyjątkowych potrzebach w wieku od 0 do 19 lat. Razem napisali kilkanaściepublikacji, takich jak: Tworzenie kręgów przyjaciół,  Kręgi dorosłychRozwiązania naprawczeKlucze do integracji i Planowanie zorientowane na osobę. Inclusive Solutions to także małe wydawnictwo, które opublikowało wiele książek dla innych wiodących autorów o międzynarodowej renomie, w tym: Incuriable HumanWeing the Time,  Seeing the Charade, Quiet Riot i Dear Parents.

Założyli i zbudowali kręgi wspólnotowe w Nottingham, Szkocji i Suffolk. Nadal wspierają Nottingham NG Circle, który działa od ponad 8 lat.

Obecnie zapewniają szkolenia w kraju i za granicą ze wspaniałym zespołem współpracowników.

Mniej

Community-Circles

Wielka Brytania

logo Comunity CirclesCommunity-Circles jest jedną z rosnącej liczby inicjatyw w Wielkiej Brytanii, które oferują sposoby zapobiegania powstawaniu niektórych potrzeb, wnoszenia większej ilości zasobów do społeczności, uwalniania lokalnego ducha przedsiębiorczości oraz angażowania ludzi i społeczności jako „koproducentów” trwałego wsparcia. Organizacja pracuje nad sposobami powiększania kręgów bez formalnego zapisu.

www: https://www.community-circles.co.uk/

Więcej

Koncepcja działania Community-Circles

  • Dzielimy się naszymi metodami i doświadczeniami z innymi – pomagając ludziom korzystać z nich. Chcemy być małą organizacją o dużym zasięgu i wpływie na otaczające nas społeczeństwo, dlatego opracowaliśmy podejście, które przenosi nasze idee, narzędzia i wiedzę na ludzi i koalicjantów. Mogą to być rodziny, które chcą stworzyć krąg z jednym z członków lub duże organizacje, które chcą osadzić się na dużą skalę. Mamy podręczniki, e-learning, programy do webinariów i komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych, przewodników wideo i przykładów itp. Wiele z nich możemy udostępnić bezpłatnie i dla tych, którzy chcą nieco większego wsparcia, dzięki naszemu niskokosztowemu członkostwu.
  • Współpracujemy z grupami społeczności, lokalnymi organizacjami charytatywnymi lub usługodawcami. Kluczem jest transfer i osadzenie metod i umiejętności, w tym podejście do zrównoważonego rozwoju,  poprzez wzajemne mentoring i wsparcie.
  • Opracuj nowe modele wolontariatu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Osadzamy kręgi w ramach innych inicjatyw. Współpracujemy z zespołami dbającymi o dobre samopoczucie, które oferują alternatywę dla tradycyjnej opieki domowej za pośrednictwem małych, samodzielnie zarządzanych lokalnych zespołów pracowników. Kręgi powstają, aby pomagać ludziom w rozwijaniu i utrzymywaniu zainteresowań i kontaktów, nie mogą ograniczać się jedynie do podstawowej opieki.
  • Współpracuj z innymi, którzy podzielają Twoją wizję. Na tej bazie tworzymy partnerstwa i koalicje.

Mniej

Shared Lives Plus

Wielka Brytania

Shared Lives Plus działa w Wielkiej Brytanii. To organizacja, która przy współpracy z wolontariuszami wspiera osoby w potrzebie: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi potrzebami.

www: https://sharedlivesplus.org.uk/ 

 

Więcej

Opiekun Shared Lives dzieli swoje życie domowe i rodzinne z osobami, które wymagają wsparcia w codziennym życiu. Opiekunem może zostać każdy kto mógłby zaoferować jeden lub dwa dni w tygodniu osobie potrzebującej, aby zapewnić rodzinom wytchnienie.

Możliwy jest również system opieki długoterminowej, opiekunami Shared Lives są osoby, które mogę przyjąć pod swój dach osoby w potrzebie na dłużej, pomóc w codziennych czynnościach oraz umówić wizytę do lekarza, nawiązać przyjaźnie, wspólnie gotować i spędzać czas.

Shared Lives wspiera również osoby z trudnościami w nauce, wymagające pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze z demencją oraz chorobami psychicznymi.

Mniej

RYTMUS

Czechy

RYTMUS logoOrganizacja działa w Czechach od 1994 roku. RYTMUS wspiera osoby z niepełnosprawnościami w ich aktywnym życiu w ich lokalnej społeczności. Organizacja korzysta z zasobów lokalnych, otoczenia społecznego. Organizacja działa w oparciu o indywidualne podejście do każdej jednostki. Walczy o prawa człowieka, świadczy usługi społeczne i organizuje wydarzenia tematyczne.

Pomaga dorosłym osobom z niepełnosprawnościami znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Wspiera niezależne życie dorosłych osób najpierw przez mieszkania treningowe do samodzielnego mieszkania. Inicjuje spotkania i wymianę doświadczeń.

www: http://www.rytmus.org/

Więcej

Celem działalności organizacji jest wyrównywanie szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez indywidualne wsparcie przed i po rozpoczęciu pracy, na otwartym rynku.

RYTMUS zapewnia również młodym osobom z niepełnosprawnościami staże, praktyki na rynku pracy. Dzięki czemu młodzi ludzie zdobywają doświadczenie zawodowe i rozwijają umiejętności społeczne. Organizacja oferuje wsparcie w rozwoju różnych obszarów niezbędnych do samodzielnego życia, takich jak podróże, zarządzanie funduszami, zajęcia rekreacyjne i relacje międzyludzkie.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do szczęśliwego życia w naturalnym środowisku swojego domu. Misją organizacji jest pomaganie osobom niepełnosprawnym w normalnym życiu we własnym domu z wykorzystaniem zindywidualizowanego wsparcia. Organizacja wspiera osoby w mieszkaniach treningowych, edukuje w wykonywaniu codziennych czynności, zarządzaniu pieniędzmi, planowaniu swojego wolnego czasu, wizytami u lekarzy i specjalistów, motywuje do samodzielnego działania przy wsparciu asystenta.

Mniej

Livesthrough Friends

Wielka Brytania

LivesthroughFriends logoLivesthroughFriends została założona w 2007 roku przez Boba Rhodesa i Colina Campbella.

Organizacja promuje samostanowienie o sobie osób z niepełnosprawnościami oraz wspiera organizacje w innowacyjnych rozwiązaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

www: https://www.livesthroughfriends.org/index.php

Petagma

Grecja

logo petagmaPetagma to młoda organizacja, która powstała w 2002 r. z inicjatywy rodziców młodzieży powyżej 18. roku życia z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja wypełniła lukę w systemie opieki społecznej nad tą grupą społeczeństwa. Organizuje wsparcie wokół osób z niepełnosprawnościami bazując na potencjale tych osób. Wspiera rodziny, edukuje oraz włącza do społeczeństwa wykluczone osoby.

www: https://www.petagma.gr/

The ARC Westchester Nowy Jork

Nowy Jork

logo arcThe ARC Westchester Nowy Jork jest największą agencją w hrabstwie Westchester, która wspiera na różnych płaszczyznach dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i rozwojowo, w tym osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny.
Ponad 850 pracowników zapewnia ponad 2000 osób w całym hrabstwie szeroką gamę innowacyjnych i skutecznych programów oraz usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami w celu wspierania niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym, tych osób.

Organizacja działa od 1949 roku.

www: https://arcwestchester.org/

HSE

Irlandia

HSE logoHSE to duża organizacja, której zadaniem jest prowadzenie wszystkich publicznych usług zdrowotnych w Irlandii.

www: https://www.hse.ie/eng/