Rytmus – od klienta do obywatela

W październiku 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia BORIS wzięli udział w wizycie studyjnej z programu Erasmus + w Czechach.

Głównym celem wizyty było przybliżenie systemu działania Czeskiego nurtu Rytmus, czyli idei środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Główne  kierunki i założenia Rytmus: POMAGAMY  OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ŻYĆ NA CO DZIEŃ. Organizacja powstała w 1994 r. od początku nakierunkowując się na środowiskowy system wsparcia. Założyciele Rytmus korzystali z amerykańsko – szwedzkich  inspiracji i edukacji (2 lata).
Fundamentem jest podejście i narzędzia planowania skoncentrowanego na osobie (PSO).
Rytmus nie prowadzi placówek wsparcia dziennego oraz stałego pobytu, założyciele uważają, że nawet mieszkania wspomagane prowadzone przez organizacje to ograniczanie wyboru osoby z NI. Pracują zawsze indywidualnie z osobą i jej otoczeniem

Poniżej prezentacja do pobrania – prezentacja powstała  w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji zespołu i umiędzynarodowienie działań Stowarzyszenia BORIS” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Rytmus – od klienta do obywatela

England Centre for Practice Development 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Profesor Jan Dewing z England Centre for Practice Development 

Jan Dewing przedstawia wykład studentom pielęgniarstwa i położnictwa na temat koncentracji na osobach studiujących na Canterbury Christ Church University, Kent, Wielka Brytania.

England Centre for Practice Development (ECPD) to krajowe centrum badań w Wielkiej Brytanii stosowanych w dziedzinie zdrowia, rozwoju praktyki i innowacji prowadzone przez Canterbury Christ Church University.

Współpracując ze społecznością badaczy, organizacja wspiera usługi zdrowotne i opiekuńcze, aby były skoncentrowane na osobie, bezpieczne i oparte na najlepszych dostępnych danych.

Więcej na: https://bit.ly/3gkteFc

 

Co oznacza że organizacja jest skoncentrowana na osobie z niepełnosprawnością?

Helen Sanderson założycielka stowarzyszenia Helen Sanderson Associates, prezentuje ideę zmiany społecznej, działalności skoncentrowanej na osobie z niepełnosprawnością tworząc lepsze życie dla tych osób. Swoją ideę organizacja promuje na arenie międzynarodowej.

więcej na: http://helensandersonassociates.co.uk/

Podręcznik planowania skoncentrowanego na osobach z niepełnosprawnością.

Prezentujemy Państwu Podręcznik opracowany przez: Institute on Community Integration UAP, University of Minnesota, jest to swoisty manual szkoleniowy wspierający planowanie działań wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną skoncentrowanych wokół tych Osób.

pdf ikonkaManual można pobrać tu: https://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf