Słonecznie, radośnie i z pozytywnym patrzeniem w przyszłość. Tak było na seminarium podsumowującym pilotażowy etap wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia w Tarnowie, które odbyło się 10 maja w siedzibie WTZ PSONI w Tarnowie.

Krótkie wprowadzenie do Modelu kręgów zrobił Paweł Jordan z BORIS. Przewodnicząca Koła PSONI Lucyna Cichoń i dyrektor WTZ Urszula Paszkowska zapoznały uczestników z procesem włączania rozwiązania kręgów do działalności Koła. Zaprezentowano przykłady zmiany w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzone wokół nich kręgi Wsparcia. Dopisali sojusznicy ze środowiska w tym m.in. z Centrum Usług Społecznych – dyrektor Dorota Krakowska, która zadeklarowała ścisła współpracę w rozwoju idei wsparcia środowiskowego. Odbyła się też ożywiona dyskusja oraz przedstawiono wizję rozwoju Centrum Kręgów Wsparcia w Kole PSONI w Tarnowie.

#jestemwkregach
#AktywniObywateleDotacje

image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.