Bezpieczeństwo i ochrona

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak w sześciu krokach zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobie niepełnosprawnej intelektualnie zapraszamy do lektury „Bezpieczeństwo i ochrona”.

Niniejsza publikacja ma na celu nie tylko przekazać doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kręgu Wsparcia, ale także wiedzę z zakresu prawa i finansów, którą członkowie rodzin, zdobywali kilkanaście lat.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas w poszukiwaniu wspólnej drogi.

Mam nadzieję, że ta książka zainspiruje Cię do działania i do osiągnięcia poprawy życia, bezpiecznego i zgodnego z wizją tego, kogo kochasz.

Publikacja w polskiej wersji językowej powstała dzięki wysiłkowi wielu ludzi zaangażowanych w działalność Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (WFIONI) działającego przy Stowarzyszeniu BORIS. Forum powstało w 2012 roku i stara się wypracować na terenie Warszawy (ale do zastosowania również na szczeblu krajowym) model systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego”. Forum skupia aktualnie ponad czterdzieści podmiotów instytucjonalnych, lokalnych i krajowych oraz ekspertów. Autorami poradnika Bezpieczeństwo i ochrona jest wspaniała para Kanadyjczyków: Al Etmanski i Vickie Cammack oraz ich współpracownik, Jack Collins.

Al i Vickie przyjechali do Polski w 2013 roku, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami w budowaniu zabezpieczenia i sieci wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i innych miejscach na świecie. Wyrazili także zgodę na bezpłatnie przetłumaczenie publikacji (szkockiej edycji) książki Safe nad Secure, z czego z wdzięcznością skorzystaliśmy.

Zainspirowani kanadyjskimi rozwiązaniami organizacji PLAN – Planned Lifetime Advocacy Network (www.plan.ca) chcemy zmierzyć się z pytaniem: Co się stanie kiedy rodzice umrą? Jest to podstawowe pytanie zadawane przez rodziny, w których żyją osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Długo się przygotowywaliśmy do tego projektu, poznawaliśmy podstawy teoretyczne, szukaliśmy sojuszników i źródeł finansowania, ale wreszcie wystartowaliśmy. W 2015 roku realizowany był pilotażowy projekt Krąg Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wzięło w nim udział pięć organizacji należących do Forum, czyli: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” (lider) oraz partnerzy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3, Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, przy ul. Górskiej 7, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. W projekcie biorą też udział podmioty wspierające: pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy realizowało Centrum Wolontariatu w Warszawie, a pomoc merytoryczno-organizacyjną zapewniło Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Projekt wymagał także wsparcia ze strony akademickiej którego podjęło się Laboratorium Innowacji Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem projektu było stworzenie piętnastu Kręgów Wsparcia (osobistych sieci relacji interpersonalnych) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kręgi jednoczą wszystkich (krewnych, wolontariuszy, przyjaciół, lekarzy, pracowników pomocy społecznej), którzy wspierają osoby niepełnosprawne lub spędzają z nimi czas, dzielą zainteresowania. Oprócz środowiskowego wsparcia jednocześnie realizowane są też prace nad wypracowaniem dalszych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawnego, finansowego i mieszkaniowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawskie Kręgi Wsparcia kontynuują swoją działalność i poszerzają swoje kręgi o nowe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Na bazie tych doświadczeń realizowany jest dziś Model “Bezpieczna Przyszłość”.

W książce można się zapoznać z rozwiązaniami już istniejącymi i działającymi na gruncie pomysłów kanadyjskich i szkockich. Głównym przesłaniem jest możliwość wyboru i potęga ludzkich relacji. Społeczną sieć wsparcia posiada większość z nas, są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach i z którymi możemy dzielić radości. Natomiast osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują moderowania sieci społecznej, pomocy w nawiązaniu i utrzymaniu relacji oraz ułatwianiu wzajemnej komunikacji znaczących dla siebie osób. Poradnik Bezpieczeństwo i ochrona opiera się na sześciu krokach do udanego życia osoby niepełnosprawnej.

Są to kroki uniwersalne, porządkujące myślenie o przyszłości każdego człowieka, nie tylko z diagnozą niepełnosprawności.

Zapraszamy do lektury.