ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich ŚDS w Polsce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach Wsparcia to placówka otwarta, współpracująca z osobami z NI, rodzinami i społecznością. ŚDS wspiera, rozwija, edukuje osoby z NI i ich rodziny do dobrego życia w społeczności lokalnej.  ŚDS działa w określonej społeczności lokalnej i kreuje przestrzeń do tworzenia relacji i współpracy z tą społecznością.  Buduje mosty między osobami z niepełnosprawnością, a światem społecznym.

ŚDS w Kręgach Wsparcia opiera się o 4 filary

Planowanie skoncentrowane na osobie – wspiera osoby z NI w rozwoju ich samodzielności, samostanowieniu i podmiotowości w oparciu o ich potencjały. 

 

Partnerska współpraca z rodzinami – włącza rodziców i opiekunów do partnerskiej współpracy i tworzy przestrzeń dla ich rozwoju i samopomocy.  

 

Pracuje ze społecznością lokalna i buduje kręgi wsparcia – współdziała z innymi podmiotami w społeczności tworząc szansę na aktywność i uczestnictwo osób z NI. Buduje osobiste sieci wsparcia – kręgi wsparcia.

 

ŚDS jako placówka ucząca się – buduje podmiotową społeczność wewnątrz ŚDS z uczestników i kadry.  Dba o rozwój kadry. 

 

POBIERZ MATERIAŁY EDUKACYJNE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach Wsparcia

 

ŚDS w Kręgach jest wspólnym przedsięwzięciem:

Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

PSONI Koło w Gdańsku https://psoni.gda.pl/

#SDSwkregach    #jestemwkregach

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/

ŚDS w Kręgach Wsparcia – ważne tematy

ŚDS w Kręgach Wsparcia - ważne tematy, zaangażowanie i wiara w pozytywną zmianę, wzajemne wsparcie z takim przesłaniem grupa edukacyjna ŚDS w Kręgach Wsparcia szkoliła się w dniach 21-22 września w gościnnym ŚDS na Rydygiera w Warszawie. Dużo było dyskusji m.in. w takich tematach: jak wprowadzać planowanie skoncentrowane na osobie, rola pracownika kluczowego, tworzenia kręgu…

Poznajcie Marcina z Przemyśla

Marcin jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Przemyślu od 2020 r. Inteligentny autysta – jak o sobie mówi. Uczestnik z bogatą przeszłością i różnymi doświadczeniami z okresu edukacji i szeroko pojętej rehabilitacji społecznej. Na co dzień syn, brat i wujek oraz kolega. Osoba o wielu nieodkrytych jeszcze możliwościach, kryjących się za zasłoną zachowań…

Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Gdańsk w Kręgach

Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Gdańsk realizuje ideę Kręgów Wsparcia. ŚDS tworzy kręgi każdego dnia poprzez: -> różne drobne, codzienne działania z uczestnikami ŚDS, -> rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności, -> edukacje i zdobywanie wiedzy, -> zajęcia grupowe w formie klubu dyskusyjnego i treningu umiejętości społecznych, -> wyjścia do społeczności lokalnej, -> integracje uczestników, rodziców/opiekunów, rodzeństwa i…

Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Marzeń z Gdyni w Kręgach Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Marzeń z Gdyni dołącza do realizacji modelu Kręgów Wsparcia. 18 lipca odbyło się spotkanie na którym Beata Brzuchacz z ŚDS PSONI Jarosław, Małgorzata Bortko z ŚDS Rydygiera i Paweł Jordan BORIS dzielili się doświadczeniami z realizacji modelu ŚDS w Kręgach Wsparcia.  Była żywa i konstruktywna dyskusja oraz wzajemna inspiracja.  Bardzo się…

Piknik rodzinny ŚDS Grochowska

W piękny, słoneczny czwartek 6 lipca, ŚDS Grochowska Warszawskiego Koła PSONI  zorganizował w swoim ośrodkowym ogródku PIKNIK RODZINNY. To było jak zawsze ważne wydarzenie dla środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na warszawskim Grochowie. Zapanowała radosna atmosfera rozmów i zabawy. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Cieszymy się również z tego, iż zawiązała się grupa rodziców chętnych…

ŚDS Biskupiec w kręgach wsparcia

XV Festiwal – Przegląd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy w Olsztynie to tylko niektóre z działań integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Działania w Kręgach Wsparcia prowadzone są wraz z pracownikami MOPS i KIS w Biskupcu, a także asystentami osób z niepełnosprawnością intelektualną. 4 lipca uczestnicy ŚDS Biskupiec odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Biskupcu. Dziękujemy…

ŚDS Chata w Kręgach Wsparcia

Promujemy ŚDS w Kręgach Wsparcia. 4 lipca odbyło się szkolenie w ŚDS Chata z pomysłami dla kadry placówki. Warsztaty odbyły się z żywą dyskusją i twórczą atmosferą. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie są główne cele i działania Środowiskowego Domu Samopomocy. Osadzaliśmy model Kręgów Wsparcia w Konwencji, krajowych strategiach i wartościach inkluzji społecznej. Pracowaliśmy nad filarem Planowania…

ŚDS z całej Polski w Kręgach Wsparcia

27 czerwca spotkaliśmy się online jako grupa ŚDS w Kręgach Wsparcia z całej Polski.  Omawialiśmy jak pracujemy w poszczególnych placówkach wdrażając filary kręgowe.  Każdy chciał się czymś pochwalić, pokazać zmianę.  Słychać było autentyczne zaangażowanie w planowanie dobrego życia z uczestnikami i rodzinami.  Powstają też grupy dla rodziców i opiekunów edukacyjno – wsparciowe.  Dużo się dzieje…

Kolejny rok kręgów wsparcia w Jarosławiu

Kolejny krok w budowaniu Kręgów Wsparcia dla UDANEGO ŻYCIA osób z niepełnosprawnością intelektualną w Jarosławiu zrobiony! 17 maja 2023 r. odbyło się seminarium poświęcone współpracy Stowarzyszenia z Ośrodkami Pomocy Społecznej w idei kręgów wsparcia opartym na Środowiskowym systemie wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, czyli rozwoju usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki…

Tworzymy Kręgi Wsparcia w Przemyślu

16.05.2023r., w Przemyskim Kole PSONI odbyły się konsultacje i spotkanie warsztatowe dla trenerów wprowadzających model Kręgów Wsparcia. Jest to działanie zmierzające do tworzenia bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz warunków dobrego życia tych osób. W spotkaniu uczestniczył również uczestnik i beneficjent programu wraz ze swoim rodzicem. Moderatorem spotkania był Paweł Jordan, przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS…

Jeśli chcecie wiedzieć więcej co u nas słychać odwiedźcie nas w AKTUALNOŚCIACH