ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich ŚDS w Polsce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach Wsparcia to placówka otwarta, współpracująca z osobami z NI, rodzinami i społecznością. ŚDS wspiera, rozwija, edukuje osoby z NI i ich rodziny do dobrego życia w społeczności lokalnej.  ŚDS działa w określonej społeczności lokalnej i kreuje przestrzeń do tworzenia relacji i współpracy z tą społecznością.  Buduje mosty między osobami z niepełnosprawnością, a światem społecznym.

ŚDS w Kręgach Wsparcia opiera się o 4 filary

Planowanie skoncentrowane na osobie – wspiera osoby z NI w rozwoju ich samodzielności, samostanowieniu i podmiotowości w oparciu o ich potencjały. 

 

Partnerska współpraca z rodzinami – włącza rodziców i opiekunów do partnerskiej współpracy i tworzy przestrzeń dla ich rozwoju i samopomocy.  

 

Pracuje ze społecznością lokalna i buduje kręgi wsparcia – współdziała z innymi podmiotami w społeczności tworząc szansę na aktywność i uczestnictwo osób z NI. Buduje osobiste sieci wsparcia – kręgi wsparcia.

 

ŚDS jako placówka ucząca się – buduje podmiotową społeczność wewnątrz ŚDS z uczestników i kadry.  Dba o rozwój kadry. 

 

 


Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

#SDSwkregach    #jestemwkregach

Mamy grupę edukacyjno-wspierającą ŚDS w Kręgach

Ruszyła grupa edukacyjno – wsparciowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach Wsparcia. 19 stycznia br.odbyło się spotkanie on-line ekspertów, którzy stanowić będą grupę edukacyjno-wspierającą tworzenie kręgów wsparcia w Środowiskowych Domach Samopomocy. Koncepcja spotkania ma na celu wypracowanie wizji i działania instytucji jaką jest Środowiskowy Dom Samopomocy działający w oparciu o model Kręgów Wsparcia. Pracujemy razem nad…

Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie prezentuje swoje działania

Przedstawiciele Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie byli uczestnikami szkolenia “Kręgi Wsparcia dla osóbz niepełnosprawnością intelektualną jako narzędzie deinstytucjonalizacji” organizowanego w ramach Zarządu Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS. Podczas spotkania podkreślono, że proces deinstytucjonalizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań polityki społecznej w Polsce. Z kolei tworzenie lokalnego systemu wsparcia i opieki dla osób…

Poznajcie historię Dominiki ze Zgierza

Dominika, ma 37 lat i mieszka w Zgierzu razem ze swoimi rodzicami.  Jest uczestniczką Środowiskowego Domu Samopomocy, a dodatkowo pracuje w kawiarni Cafe&Bistro „U Tkaczy” (to jeden z sojuszników naszego przedsięwzięcia). Praca ta sprawia jej wiele satysfakcji i radości. Jak sama twierdzi dzięki niej może się rozwijać. Jest osobą bardzo skromną i spokojną. Ale lubi…

Anna z Gdańska w kręgach wsparcia

Obowiązki jakie spoczywały na Annie okazały się być mocno angażujące i wymagające od niej rezygnacji z własnych potrzeb. Dzięki Kręgom Wsparcia pojawiły się nowe szanse i możliwości. Anna została lokatorką mieszkania ze wsparciem, teraz jest uśmiechnięta, otwarcie wyraża swoje zdanie i decyduje na co ma ochotę. Anna pierwszy raz usłyszała o kręgach wsparcia w listopadzie…

Jeśli chcecie wiedzieć więcej co u nas słychać odwiedźcie nas w AKTUALNOŚCIACH