Prezentujemy Państwu materiały edukacyjne opracowane przez naszych ekspertów.

Zeszyty zostały opracowane z myślą o tych wszystkich, którzy chcą wdrożyć w swoim lokalnym środowisku budowę kręgów wsparcia. To małe kompendium wiedzy o kręgach pozwala zaszczepić ideę w środowisku koalicjantów i pozyskiwanie nowych sojuszników. Seria zeszytów edukacyjnych powstała w ramach pracy nad modelem “Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Głównym celem działań jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia w formie Kręgów Wsparcia (czyli społecznej sieci przyjaznych ludzi) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną bez rodziców/opiekunów lub już żyją samodzielnie.

Model “Bezpieczna przyszłość” zakłada przygotowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną a także jej rodziny i środowiska – do  bezpiecznego i samodzielnego funkcjonowania w społeczności   lokalnej  poprzez  stworzenie   rozwiązań  dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, zdrowotnego  mieszkaniowego i społecznego (Kręgi Wsparcia).

Model odpowiada wprost na potrzebę deinstytucjonalizacji i tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia wynikających z postanowień   Konwencji  Narodów  Zjednoczonych o  prawach osób z niepełnosprawnościami (Polska  ratyfikowała  Konwencję w 2012)1 zwłaszcza tych określonych w artykule 19. “Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”. Kręgi Wsparcia  to  rozwiązanie, które  znalazło się w krajowej  Strategii na  Rzecz Osób z  Niepełnosprawnościami 2021-2030 uchwalonej w lutym 2021 r.