Zapraszamy do zapoznania się z przykładami zmiany w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w ramach tworzenia środowiskowego wsparcia.  Model Bezpiecznej przyszłości w oparciu o kręgi wsparcia jest nowym, innowacyjnym podejściem wsparcia środowiskowego w społeczności lokalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.  Praca specjalistów przynosi realne efekty i zmiany w życiu wielu osób i rodzin w różnych społecznościach. 

Milena

PSONI BISKUPIEC

Dzięki życzliwym ludziom poznanym w projekcie Milena zyskała nowy dom, zmieniła środowisko. Poczyniła duże kroki w kierunku usamodzielnienia się. A krąg życzliwych osób chroni ją przed nieuczciwymi ludźmi. Wszystko to było możliwe dzięki specjalistom z Biskupca, którzy włączyli Milenę do projektu “Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”.

Więcej

Udział w projekcie sprawił, że Milena odzyskała wiarę w swoją osobę, nabrała pewności siebie. Dzisiaj samodzielnie robi zakupy, idzie do urzędu, banku czy innej instytucji. Zna swoje prawa i małymi kroczkami stara się je wyegzekwować od innych. Bierze czynny udział w życiu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu, a także w projekcie Kręgi wsparcia. Obecnie jest samodzielna, świadoma ryzyk, bogata w różne doświadczenia samodzielnie aktywnie szuka pracy na otwartym rynku pracy.

Milena wczoraj i dziś, to dwie różne osoby. Gdy poznaliśmy Milenę, była osobą bardzo zamkniętą w sobie, unikała kontaktu z innymi ludźmi, sąsiadami. Zazwyczaj odmawiała pomocy, nawet od osób życzliwych. Nie akceptowała swojego wyglądu ani nie potrafiła pogodzić się z własnymi niepełnosprawnościami. Twierdziła, że ludzie zawsze oceniają ją po wyglądzie i z perspektywy jej widocznej niepełnosprawności.

Wielokrotnie odmawiała uczestniczenia w różnych wyjazdach, spotkaniach, aktywnościach. Opuszczała zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Sytuację pogarszały trudne relacje rodzinne z mamą i rodzeństwem. Wspierały ją głównie obce jej osoby, niestety nie zawsze uczciwe i bezinteresowne. Szukając akceptacji padała wielokrotnie ofiarą oszustw (kredyty, pożyczki dla innych osób).

Dzięki życzliwym ludziom poznanym w tym projekcie Milena przeprowadziła się ze wsi do miasta, zmieniła środowisko i otoczenie, gdzie czuła się źle, niebezpiecznie, gdzie była zależna od swoich sąsiadów np. w dojazdach do miasta na zakupy do lekarza. Obecnie dzięki dobrej współpracy z władzami Miasta Biskupiec kobieta otrzymała małe mieszkanie w mieście, które dzięki zaangażowaniu wolontariuszki z projektu oraz życzliwych ludzi z jej kręgu wsparcia zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb. Teraz jest bardziej samodzielna i niezależna od osób trzecich.  Sama robi zakupy, chodzi do fryzjera, lekarza czy umawia się ze znajomymi.

Dzięki Kręgom wsparcia Milena poczuła się bardziej atrakcyjną kobietą, znalazła wśród uczestników projektu swoją sympatię. Tworząc związek partnerski, pomagają sobie w życiu codziennym. Są dla siebie wsparciem w trudnych chwilach wspierają siebie nawzajem, przechodzą również różne kryzysy, cały czas uczą się życia w związku.

Systematyczne wsparcie specjalistów z projektu i WTZ umożliwiło Milenie uporządkowanie swoich spraw, związanych z olbrzymim zadłużeniem i egzekucją komorniczą. Kobieta uczy się racjonalnego planowania finansów i systematycznego spłacania długów. Wszystkie kłopoty finansowe, z którymi sobie sama nie radziła powodowały w niej załamania nerwowe. Dzisiaj wie, że może liczyć na grono przyjaciół, znajomych członków kręgu wsparcia i zwrócić się do nich o pomoc.

Specjaliści nadal pracują nad wzmocnieniem Pani Mileny, aby umiała poprosić o pomoc i wierzyła w bezinteresowność ludzi. Bardzo ją cieszy niesienie pomocy innym. Chce być normalnie traktowana, wielokrotnie powtarza, że nie jest ze szkła. Momenty, kiedy może to udowodnić i pomóc innym potrzebującym, bardzo ją uszczęśliwiają.  Spełniły się marzenia Pani Mileny dotyczące akceptacji, posiadania przyjaciół, mieszkania w mieście. Ma jeszcze jedno ważne marzenie – w przyszłości pragnie pracować i zarabiać pieniądze, usamodzielnić się w pełni.

Obecnie Pani Milenie uśmiech nie schodzi z twarzy.

PSONI Biskupiec.

Z Panią Mileną rozmawiał Piotr Bukowski.

PSONI Biskupiec 2020 r.

Mniej

Tomasz

PSONI Jarosław

Dzięki spotkaniom planistycznym z rodziną, zaplanowane zostały działania w obszarach, w których należy pracować nad samodzielnością Tomasza, podejmować ważne życiowe decyzje. Spisany został przez mamę testament. Tomasz uświadomił sobie, że nadejdzie taki moment, w którym będzie mieszkał samodzielnie przy wsparciu brata. Wiele scenariuszy zostało już przepracowanych aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa Tomasza. Wiele jeszcze przed nami.

 

Więcej

Tomasz ma 54 lata i mieszka w Jarosławiu z mamą. Jest osobą z reguły nieśmiałą i ugodową. Interesuje się motoryzacją. Lubi majsterkować przy swoim samochodzie. Ma bardzo dobre relacje z sąsiadami, których chętnie odwiedza i z którym wspólnie rozmawia o motoryzacji i naprawia samochody. Na co dzień pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu na stanowisku pracownik porządkowy.

Tomasz silnie związany jest ze swoją rodziną, zwłaszcza z mamą. Pomaga jej w codziennym życiu np.: robi zakupy, opłaty, kosi trawę, naprawia drobne usterki. Zawsze może liczyć na wsparcie brata Jacka i jego rodziny.

Działania kręgów wsparcia zmotywowały mamę do podjęcia rozmów z rodziną na temat bezpiecznej przyszłości jej syna. Efektem rozmów było sporządzenie przez mamę testamentu poświadczonego notarialnie oraz deklaracja brata, że po odejściu mamy będzie wspierał Tomka w samodzielnym życiu. Ponadto Tomasz uświadomił sobie, że nadejdzie taki moment, w którym będzie mieszkał samodzielnie przy wsparciu brata. Ta świadomość pozwoliła mu na podjęcie działań zmierzających do nauki samodzielności.

Dzięki spotkaniom planistycznym zostały zaplanowane działania w obszarze, których należy pracować nad samodzielnością Tomasza min. umiejętność korzystania z telefonu komórkowego, zwiększenie decyzyjności, wyrażania swojego zdania, umówienie się na wizytę lekarską, dbania o wygląd zewnętrzny. Stworzył się krąg wsparcia Tomka, do którego należy rodzeństwo – bracia oraz bratankowie, którzy wspierają Tomasza w wszelkich kwestiach informatycznych i telekomunikacyjnych.

W kręgu wsparcia jest również Centrum DZWONI i trener pracy oraz psycholog, którzy wspierają Tomasza w miejscu pracy.  Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – oddział dzienny wraz z terapeutami i pielęgniarkami jest miejscem, w którym Tomasz czuje się bezpieczny.

Tomasz przygotowuje się do samodzielnego życia przy wsparciu. Ma już zabezpieczenie mieszkaniowe i finansowe, wie na kogo może liczyć w rodzinie i w swoim otoczeniu.

 

Koło PSONI Jarosław

Specjaliści: Elżbieta Wojciechowska, Klaudia Marchwiany

 

PSONI Jarosław

Mniej