Model Kręgów Wsparcia to kompleksowa propozycja wsparcia środowiskowego, która opiera się o zasoby osoby z niepełnosprawnością, rodziny, społeczności i wykorzystanie usług społecznych. Realizacja tego modelu wyraża się w podejściu, że najważniejszy jest człowiek, a wokół niego tworzony jest osobisty krąg, który wspiera go w dobrym życiu w społeczności lokalnej. To propozycja dla każdej placówki, organizacji i instytucji, która chce zmierzać w kierunku podejścia środowiskowego i deinstytucjonalizacji.

Jeśli organizacja chce przystąpić do sieci Kręgów Wsparcia to powinna włączyć model Kręgów Wsparcia w swoją strategię rozwoju – wartości, cele, metody pracy. Podjęcie wyzwania związanego z wprowadzaniem modelu to przejście od perspektywy instytucjonalnej do perspektywy środowiskowej. W dokumencie Deklaracji zawarte są wyróżniki Modelu Kręgów Wsparcia oraz potwierdzenie placówki/organizacji dotyczące chęci realizacji wizji i kierunku rozwoju środowiskowego poprzez model Kręgów Wsparcia.

POBIERZ:  Deklaracja przystąpienia do Sieci KręgówWsparcia plik PDF

Deklaracja przystąpienia do Sieci KręgówWsparcia plik DOC