BorisBiuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
Tel. 22 620 31 92, 22 890 94 49

 

 

Stowarzyszenie BORIS promuje i wspiera rozwój modelu  Kręgów Wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce..

Działające od 1992 r. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS jest niezależnym stowarzyszeniem wspierającym wszelką aktywność obywatelską, w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne i instytucje publiczne w działaniach na rzecz dobra publicznego.  Od początku istnienia BORIS inicjowało i współtworzyło duże ogólnopolskie projekty sieciowe wypracowujące nowe modele i metody działania. W tym m. in.: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, system Biur Porad Obywatelskich, Fundusze Lokalne, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centra Aktywności Lokalnej.  BORIS powołało pierwsze Centrum Wolontariatu w Europie Środkowo-Wschodniej, zainicjowało Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA. Zajmuje się aktywizacją obywateli do wspólnego działania, pomaga wdrażać programy samopomocowe, aktywnie wspierając powstawanie Partnerstw Lokalnych (na Mazowszu i Warszawie) oraz podmiotów ekonomii społecznej.

BORIS pomaga wielu liderom budować swoje organizacje, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor, wspierać powstawanie koalicji do rozwiązywania różnych problemów. BORIS wydał wiele publikacji (30) dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, rozwoju społeczności lokalnych, samopomocy, wolontariatu.

więcej na: www.boris.org.pl