Jerzy jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Tarnowie. Ma 57 lat. Mieszka z mamą w domu jednorodzinnym w Tarnowie. Ma siostrę przebywającą na stałe poza granicami kraju. Interesuje się sportem, śledzi wydarzenia sportowe (żużel, skoki narciarskie). Słucha muzyki polskich wykonawców i klasycznej. Chętnie uczy się tekstów i roli do przedstawień w WTZ. Lubi spacery i jazdę na rowerze.

Ważne w jego życiu jest chodzenie do Kościoła. Dużą rolę w jego życiu pełni przyjaciółka Magdalena, z którą chętnie spędza czas wolny. Szczególnym miejscem, będącym kołem zamachowym zmian jest  WTZ. Jerzy myśli – przyszłości – o zamieszkaniu w DPS PSONI, bo ma tam kolegów. Marzy o nauce języka włoskiego.
Jerzy jest silnie związany z matką, która ma duży wpływ na jego funkcjonowanie w domu i środowisku lokalnym. Matka jest osobą w podeszłym wieku – objęta jest wsparciem w ramach usług opiekuńczych – jednak jako matka osoby z niepełnosprawnością intelektualną nadal chce mieć kontrolę nad życiem dorosłego syna.

Dzięki pracy środowiskowej, specjaliści kręgów wsparcia nawiązali kontakt z siostrą. Jerzy jest uczestnikiem WTZ i PSONI Koło w Tarnowie od wielu lat, ale dopiero pozyskane przez specjalistów w trakcie spotkań planistycznych informacje, dały inny obraz rodziny. Sprawami urzędowymi i finansowymi zajmuje się siostra na odległość lub podczas częstych przyjazdów do domu. Bieżące zakupy i prowadzenie gospodarstwa domowego spoczywa na matce i Jerzym. W tym zakresie matka ma raz w tygodniu usługi opiekuńcze. Specjaliści zaobserwowali duże potrzeby wsparcia Jerzego w codziennym życiu, które jednak spotykały się z oporem ze strony matki. Rodzina miała przeświadczenie, że codzienne sprawy ma pod kontrolą, a Jerzy dobrze sobie radzi. W miarę upływu czasu i po odbyciu spotkań ze specjalistami rodzina zaczęła zauważać potrzebę wsparcia. Przełamana została nieufność.

Efektem działań było przekonanie rodziny i objęcie Jerzego od lutego 2022 r. wsparciem przez asystenta osoby z niepełnosprawnością. Korzystając z różnych form aktywności Jerzy ma większy kontakt z kolegami z WTZ i poszerza grono swoich znajomych. Czuje się też spokojniejszy mając asystenta i wiedząc, że jest to osoba, która go wspiera w codziennym funkcjonowaniu oraz w rozmowach z matką i siostrą. Łatwiej jest mu spotykać się z kolegami i koleżankami po zajęciach. Chętnie bierze udział w wyjściach do kręgielni i na pizzę. Wsparcie asystenta zmobilizowało go również do systematycznych wizyt lekarskich i badań profilaktycznych.

Wokół Jerzego tworzony jest krąg wsparcia w którym jest: siostra Anna, przyjaciółka Magdalena, koledzy i koleżanki z WTZ oraz kadra WTZ, asystent osobisty Małgorzata, lekarz Pani Mariola, sąsiadka Małgorzata i lokalna społeczność parafialna.

Przyszłość zaczyna się dziś!

Wypracowany przez specjalistów Model Bezpiecznej przyszłości sprawdza się w każdej lokalnej społeczności. Daje szansę na samodzielne godne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

#jestemwkregach

image
image
image
image