BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

projekt ma na celu przygotowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku, w chwili, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. KRĘGI WSPARCIA to innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie, którego założeniem jest zbudowanie trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną opierającego się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji. W miejscu zamieszkania budujemy relacje i system wsparcia oparty na prawdziwym zaangażowaniu wolontariuszy oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizycznie, także finansowo. Działania w ramach projektu mają na celu stworzenie indywidualnych, rodzinnych i społecznych relacji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym intelektualnie bezpieczeństwo i rozwój osobisty.

NASZ PROJEKT

Społeczności

12

Kręgów wsparcia

100

Partnerów

16

Poznajcie historie

naszych Osób z kręgów wsparcia

Tomek członek kręgów z Goleniowa

Tomek

Tomek mieszka w Goleniowie. Ukończył szkołę zawodową, jest aktywny zawodowo, lubi grać na konsoli, spacerować oraz słuchać muzyki. Jego marzeniem jest mieć rodzinę.
Kamila na zdjęciu

Kamila

Kamila mieszka w Jarosławiu, jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej w pracowni krawieckiej. W przyszłości chciałaby pracować jako krawcowa.
Adam z Biskupca

Adam

Na co dzień Adam jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu. Jest osobą uśmiechniętą, kreatywną i pracowitą.
Karolina z córką

Karolina

Karolina samotnie wychowuje córką. Chce być dla niej najlepszą mamą, taką jaką była jej mama.