DOBRE ŻYCIE I BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Model Kręgów Wsparcia wytycza kierunek włączania osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu życia w społeczności. Podkreśla znaczenie podmiotowości i empowermentu osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz rolę rodzin, społeczności w podnoszeniu jakości życia oraz wagę usług społecznych. Wytwarza nowe podejście, tworząc wizję inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej z naciskiem na osobiste sieci relacji i tworzenie Kręgów Wsparcia. To praca nad wsparciem dobrego i godnego życia „tu i teraz”, a także nad zabezpieczeniem bezpiecznej przyszłości w szczególności, gdy rodzice odejdą i umożliwienie dalszego życia osoby z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej (przy wsparciu). Model Kręgów realizuje w praktyce ideę deinstytucjonalizacji.

NASZ PROJEKT

Społeczności

12

Kręgów wsparcia

100

Partnerów

16

Poznajcie historie

naszych Osób z kręgów wsparcia

Tomek członek kręgów z Goleniowa

Tomek

Tomek mieszka w Goleniowie. Ukończył szkołę zawodową, jest aktywny zawodowo, lubi grać na konsoli, spacerować oraz słuchać muzyki. Jego marzeniem jest mieć rodzinę.
Kamila na zdjęciu

Kamila

Kamila mieszka w Jarosławiu, jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej w pracowni krawieckiej. W przyszłości chciałaby pracować jako krawcowa.
Adam z Biskupca

Adam

Na co dzień Adam jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu. Jest osobą uśmiechniętą, kreatywną i pracowitą.
Karolina z córką

Karolina

Karolina samotnie wychowuje córką. Chce być dla niej najlepszą mamą, taką jaką była jej mama.