BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

to model środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania. Główną ideą modelu jest tworzenie kręgów wsparcia w oparciu o sieć wielu lokalnych sojuszników zarówno ze sfery formalnej jak i nieformalnej wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Ten innowacyjny w skali kraju model makro innowacji, zainicjowany został przez organizacje i ekspertów działających w ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działającego przy Stowarzyszeniu BORIS. Pierwsze kręgi wsparcia powstały w Warszawie kilka lat temu. Natomiast rozwinięcie Modelu nastąpiło w ramach Makroinnowacji programu funduszy europejskich POWER we współpracy czterech organizacji: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenia ``Tęcza`` i Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami lokalnymi.

Poznajcie historie

trzy historie kręgów wsparcia

Karol

Karol ma poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, pozornie sprawny, w rzeczywistości jest bezradny jak dziecko. Potrzebuje jasnych zasad, konsekwencji, ciągłego monitorowania i motywowania do aktywności.

Ania

Na co dzień pani Anna jest uczestniczką
Ośrodka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Partnerzy” i jest objęta programem rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Andrzej

Pan Andrzej – co się wydarzyło, gdy zabrakło najważniejszej osoby – matki, która była przekonana, że jej syn zostanie umieszczony w Domu Pomocy Społecznej.

NASZ PROJEKT

Społeczności

8

Kręgów wsparcia

80

Partnerów

13