BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

projekt ma na celu przygotowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku, w chwili, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. KRĘGI WSPARCIA to innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie, którego założeniem jest zbudowanie trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną opierającego się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji. W miejscu zamieszkania budujemy relacje i system wsparcia oparty na prawdziwym zaangażowaniu wolontariuszy oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizycznie, także finansowo. Działania w ramach projektu mają na celu stworzenie indywidualnych, rodzinnych i społecznych relacji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym intelektualnie bezpieczeństwo i rozwój osobisty.

Poznajcie historie

naszych osób z kręgów wsparcia

Kamila na zdjęciu

Kamila

Kamila mieszka w Jarosławiu, jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej w pracowni krawieckiej. W przyszłości chciałaby pracować jako krawcowa.
Adam z Biskupca

Adam

Na co dzień Adam jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu. Jest osobą uśmiechniętą, kreatywną i pracowitą.
Milena z Biskupca

Milena

Lubi dobry film, książki i rękodzieło. Nie chce być postrzegana przez pryzmat niepełnosprawności bo jak mówi: „nie jestem taka ze szkła i sobie radzę w życiu”.

NASZ PROJEKT

Społeczności

8

Kręgów wsparcia

80

Partnerów

13