ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRĘGACH WSPARCIA

Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich ŚDS w Polsce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach Wsparcia to placówka otwarta, współpracująca z osobami z NI, rodzinami i społecznością. ŚDS wspiera, rozwija, edukuje osoby z NI i ich rodziny do dobrego życia w społeczności lokalnej.  ŚDS działa w określonej społeczności lokalnej i kreuje przestrzeń do tworzenia relacji i współpracy z tą społecznością.  Buduje mosty między osobami z niepełnosprawnością, a światem społecznym.

ŚDS w Kręgach Wsparcia opiera się o 4 filary.

Planowanie skoncentrowane na osobie – wspiera osoby z NI w rozwoju ich samodzielności, samostanowieniu i podmiotowości w oparciu o ich potencjały. 

 

Partnerska współpraca z rodzinami – włącza rodziców i opiekunów do partnerskiej współpracy i tworzy przestrzeń dla ich rozwoju i samopomocy.  

 

Pracuje ze społecznością lokalna i buduje kręgi wsparcia – współdziała z innymi podmiotami w społeczności tworząc szansę na aktywność i uczestnictwo osób z NI. Buduje osobiste sieci wsparcia – kręgi wsparcia.

 

ŚDS jako placówka ucząca się – buduje podmiotową społeczność wewnątrz ŚDS z uczestników i kadry.  Dba o rozwój kadry. 

 

W grupie edukacyjnej ŚDS w Kręgach uczestniczy dziesięć placówek z różnych rejonów kraju:
ŚDS PSONI Grochowska Warszawa,
ŚDS PSONI Elbląg,
ŚDS PSONI Ostróda,
ŚDS PSONI Jarosław,
ŚDS PSONI Gdańsk,
ŚDS PSONI Przemyśl,
ŚDS z Żelaznej Góry (Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska”),
ŚDS Rydygiera Warszawa,
ŚDS „Chata z pomysłami” Warszawa,
WTZ PSONI Gdańsk
ŚDS Dom Marzeń z Gdyni
ŚDS i WTZ (Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu).

Proces edukacyjny wspiera Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz PSONI Koło Gdańsk

 

POBIERZ MATERIAŁY EDUKACYJNE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kręgach

 

ŚDS w Kręgach jest wspólnym przedsięwzięciem:

Stowarzyszenia BORIS https://www.boris.org.pl/

PSONI Koło w Gdańsku https://psoni.gda.pl/

#SDSwkregach    #jestemwkregach

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/