W dniu 25 maja w gościnnych progach ŚDS Pod Skrzydłami w Warszawie odbyło się seminarium Kierunek dobre życie – kręgi pozytywnej zmiany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestniczyło w nim ponad 60 osób z całej Polski. Reprezentowanych było 12 społeczności. Była to wspaniała okazja do zastanowienia się jak Model Kręgów Wsparcia rozwija się w Polsce. Prezentowały się nowe środowiska wdrażające rozwiązanie kręgów wsparcia czyli Koła PSONI w Bytomiu, Tarnowie i Zgierzu. Pokazane były przykłady zmiany w kierunku dobrego życia i bezpiecznej przyszłości, które dzieją się w osobach z niepełnosprawnością intelektualną i rodzinach. Jak różne aktywności w społeczności lokalnej kształtują nowe role i relacje osób z niepełnosprawnością intelektualną. Udało się stworzyć kreatywną atmosferę w grupach dyskusyjnych wokół planowania skoncentrowanego na osobie, relacji rodzice – profesjonaliści oraz włączenia osób z niepełnosprawnościami w społeczność. Uczestnicy doceniali wzajemną wymianę doświadczeń i tworzenia kręgowej społeczności uczącej się.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.