#jestemwkregach dołącz do nas!

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna

Kilkaset rozdanych ulotek informacyjnych i wydrukowanych plakatów, szereg integracyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych oraz kilkadziesiąt publikacji w prasie i w mediach elektronicznych w 8 miastach w Polsce – to efekty prowadzonych od początku tego roku lokalnych kampanii informacyjnych pod hasłem #Jestemwkregach. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i uczestników inicjatywy „Kręgi Wparcia” tysiące osób mogły zapoznać się z ideą i logotypem kampanii.

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia  związane z odejściem najbliższych.

Celem kampanii edukacyjnych #Jestemwkregach jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu. Prowadzone przez 7 Kół PSONI oraz Stowarzyszenie Horyzont w Goleniowie, mają przybliżyć lokalnym społecznościom problematykę osób z niepełnosprawnością intelektualną tak, aby ich członkowie mogli wspierać je w drodze do usamodzielnienia się poprzez tworzenie wokół nich Kręgów Wsparcia.

Członkiem i Wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas – istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana. Kręgi Wsparcia  tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kampanie #Jestemwkregach realizowane są w ramach testowanego obecnie Modelu Bezpieczna Przyszłość w 8 miastach w Polsce, w ramach projektu  „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”, realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych, w ramach POWER 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Kampanie prowadzone są w Gdańsku, Biskupcu, Ostródzie, Nidzicy, Jarosławiu, Suwałkach, Goleniowie i w Elblągu.

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań mających zabezpieczyć osobę z niepełnosprawnością intelektualną prawnie i finansowo, gdy z przyczyn naturalnych straci ona oparcie w rodzinie. Jego główną część składową stanowi idea Kręgów Wsparcia – sieci osobistych relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich celem jest promowanie wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania w konkretnej społeczności lokalnej, poprzez tworzenie Kręgów Wsparcia wokół tych osób.

Jestem w kręgu ludzi dobrej woli

Poznajcie Kręgi wsparcia, które działają w Goleniowie. W Spocie udział wzięli członkowie kręgów oraz koalicjanci, dzięki którym możemy rozwijać nasze kręgi i budować bezpieczną przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizacja: Stowarzyszenie HORYZONT

Każdy człowiek jest wartością.
Duży mały zdrowy chory.
Kiedy dajesz siebie innym.
Świat jest lepszy kolorowy.

Jestem w kręgu. W kręgu.
Jestem w kręgu ludzi dobrej woli.
Świat jest piękny.
Ludzie dobrzy.
Kiedy przy mnie stoisz.

Każdy zdolny jest inaczej.
Jeden śpiewa drugi biega.
Pięknie się uzupełniamy.
By nieść pomoc tam gdzie trzeba.

Jestem w kręgu. W kręgu.
W kręgu ludzi dobrej woli.
Świat jest piękny.
Ludzie dobrzy.
Kiedy przy mnie stoisz.

Jestem w kręgu. W kręgu.
Przyjaciele dookoła. Jesteś dla mnie ja dla Ciebie.
Kiedy mnie zawołasz. Każdy tutaj jest potrzebny.
Każdy ważny i jedyny. Świat bez Ciebie jest niepełny.
Jesteś częścią tej rodziny.

Jesteś w kręgu. W kręgu.
W kręgu ludzi dobrej woli.
Świat jest piękny. Ludzie dobrzy.
Kiedy przy mnie stoisz.

Jesteś w kręgu. W kręgu.
Przyjaciele dookoła.
Jesteś dla mnie ja dla Ciebie
Kiedy mnie zawołasz.

Jesteś w kręgu. W kręgu.
W kręgu ludzi dobrej woli.
Świat jest piękny.
Ludzie dobrzy.
Kiedy przy mnie stoisz.

Jesteś w kręgu. W kręgu.
Przyjaciele dookoła.
Jesteś dla mnie ja dla Ciebie.
Kiedy mnie zawołasz.

Muzyka i wykonanie: Joanna Stanuch-Piotrowicz
Autorka tekstu piosenki: Anna Ławicka
Aranżacja: Jarosław Chilkiewicz
Nagrań dokonano w STOBNO RECORDS
HORYZONT Goleniów Centrum Aktywności Lokalnej Goleniów

Poznajcie Kamilę

Kamila została otoczona kręgiem życzliwych jej osób, dzięki którym może samodzielnie mieszkać i żyć własnym życiem na miarę swoich możliwości.

Poznajcie ideę kręgów wsparcia, która skoncentrowana jest na osobie z niepełnosprawnością. To Kamila jest w centrum naszej uwagi, a my jesteśmy by wspierać jej pasje i zainteresowania. Jesteśmy po to by wspierać Kamilę w jej samodzielnym życiu. W ramach kręgów wsparcia budujemy przyszłość osób z niepełnosprawnościami w oparciu o Ich możliwości dając godne życie, w swoim miejscu zamieszkania.

Realizacja: PSONI Jarosław

Coraz szersze kręgi wsparcia w Suwałkach

Nasze grono koalicjantów rozrasta się. Kręgi wsparcia pozyskują stale nowych członków. Ty też możesz zostać jednym z nas.

 

Realizacja: PSONI Suwałki

Coraz szersze kręgi wsparcia w Biskupcu

Niewielkie kroki ze strony sąsiadów, sprzedawców, urzędników oraz ich uśmiech sprawiają, że niepełnosprawnym łatwiej jest żyć.

Głównymi aktorami w filmiku promującym kręgi wsparcia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy. Nie była to dla nich pierwsza styczność z kamerą, występowali już wcześniej w indywidualnych nagraniach mówiących o ich życiu i marzeniach, które były zaproszeniem do tworzenia kręgów wsparcia. Spot premierowo zaprezentowany 22 października 2019 r. przedstawia codzienne sytuacje, w których niepełnosprawni spotykają się z prostą, ludzką życzliwością. Niewielkie kroki ze strony sąsiadów, sprzedawców, urzędników oraz ich uśmiech sprawiają, że niepełnosprawnym łatwiej jest żyć.

Głosu w spocie użyczyła Krystyna Czubówna.

Realizacja: PSONI Biskupiec

W Gdańsku powstał mural kręgów wsparcia

mural namalowany przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

W Gdańsku na budynku siedziby Stowarzyszenia PSONI namalowany został mural, inspirowany ideą Kręgów Wsparcia, czyli integracji społecznej  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich samodzielnego życia.

mural

Sztuka ma niezwykły wymiar terapeutyczny, a wspólne malowanie pokazało lokalnej społeczności, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są kreatywne, aktywne i potrafią zaangażować mieszkańców do aktywnego udziału w ważnym dla nich wydarzeniu.  Cieszymy się bardzo z ogromnego zaangażowania wszystkich, którzy wzięli udział w akcji. Mamy nadzieję, że ten mural – spodoba się mieszkańcom Gdańska i zaowocuje zwiększeniem zainteresowania wyzwaniami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich przygotowaniem do samodzielnego życia.

Chcemy żyć niezależnie

kampania edukacyjna w Jarosławiu

Ruszyła kampania edukacyjna kręgów wsparcia – innowacyjnego w skali kraju projektu. Wiele nas łączy. Chcemy żyć niezależnie. Mieszkać we własnym domu. Pracować i czuć się potrzebnym. Mieć grono przyjaciół i spędzać z nimi czas. Mieć się do kogo zwrócić, kiedy sobie z czymś nie radzę. Mieć z kim iść na rower i do kina. W Jarosławiu działają Kręgi wsparcia. To takie grupy osób i Instytucji, które umożliwiają również osobom z niepełnosprawnością intelektualną żyć niezależnie. Chcesz zostać naszym przyjacielem? To proste zajrzyj na www.kręgiwsparcia.pl. Chodź, będzie fajnie. Ja już jestem w kręgach.

Prezentujemy spot zrealizowany przez PSONI Koło w Jarosławiu.

Poszerzamy kręgi wsparcia w Elblągu

Szukamy wolontariuszy na naszych osiedlach, rozdajemy ulotki z informacjami o kręgach wsparcia. Wszystkie dzieci częstujemy słynną już w Elblągu pyszną krówką.

kręgi wsparcia w Elblągu

Spotykamy się w różnych miejscach, aby przedstawić nasz projekt i naszych osób z niepełnosprawnościami szerokiemu gronu. Budujemy kręgi wsparcia w lokalnym środowisku.

Ukazał się kolejny numer gazetki - Nasze Kręgi Przyjaźni

kampania w Nidzicy wystartowała

Szerzymy ideę kręgów wsparcia wśród mieszkańców Nidzicy. Kampanię edukacyjną wspieramy kolejnymi wydaniami gazetki ”Nasze Kręgi Przyjaźni”. Wydawnictwo powstaje z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi kręgowicze są współautorami wielu tekstów i wywiadów. Jesteśmy obecni na wszystkich ważnych wydarzeniach w Nidzicy i okolicach.

kręgi w Nidzicy

Kręgi wsparcia w Ostródzie zyskują kolejnych koalicjantów

kampania w Ostródzie nabiera rumieńców

Ostródzki magazyn RzeczJasna przygotował materiał filmowy poświęcony osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które są członkami naszych kręgów wsparcia. Materiał filmowy przedstawia nasz model „Bezpieczna przyszłość” i jego ideę kompleksowej koncepcji wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania. Możecie też zapoznać się z sylwetkami naszych kręgowiczów, których otaczamy naszym wsparciem.

Zapraszamy do obejrzenia materiału.