#jestemwkregach dołącz do nas!

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna

Kilkaset rozdanych ulotek informacyjnych i wydrukowanych plakatów, szereg integracyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych oraz kilkadziesiąt publikacji w prasie i w mediach elektronicznych w 8 miastach w Polsce – to efekty prowadzonych od początku tego roku lokalnych kampanii informacyjnych pod hasłem #Jestemwkregach. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i uczestników inicjatywy „Kręgi Wparcia” tysiące osób mogły zapoznać się z ideą i logotypem kampanii.

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia  związane z odejściem najbliższych.

Celem kampanii edukacyjnych #Jestemwkregach jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu. Prowadzone przez 7 Kół PSONI oraz Stowarzyszenie Horyzont w Goleniowie, mają przybliżyć lokalnym społecznościom problematykę osób z niepełnosprawnością intelektualną tak, aby ich członkowie mogli wspierać je w drodze do usamodzielnienia się poprzez tworzenie wokół nich Kręgów Wsparcia.

Członkiem i Wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas – istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana. Kręgi Wsparcia  tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kampanie #Jestemwkregach realizowane są w ramach testowanego obecnie Modelu Bezpieczna Przyszłość w 8 miastach w Polsce, w ramach projektu  „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”, realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych, w ramach POWER 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Kampanie prowadzone są w Gdańsku, Biskupcu, Ostródzie, Nidzicy, Jarosławiu, Suwałkach, Goleniowie i w Elblągu.

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań mających zabezpieczyć osobę z niepełnosprawnością intelektualną prawnie i finansowo, gdy z przyczyn naturalnych straci ona oparcie w rodzinie. Jego główną część składową stanowi idea Kręgów Wsparcia – sieci osobistych relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich celem jest promowanie wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania w konkretnej społeczności lokalnej, poprzez tworzenie Kręgów Wsparcia wokół tych osób.

Coraz szersze kręgi wsparcia w Suwałkach

Nasze grono koalicjantów rozrasta się. Kręgi wsparcia pozyskują stale nowych członków. Ty też możesz zostać jednym z nas.

 

Realizacja: PSONI Suwałki

Coraz szersze kręgi wsparcia w Biskupcu

Niewielkie kroki ze strony sąsiadów, sprzedawców, urzędników oraz ich uśmiech sprawiają, że niepełnosprawnym łatwiej jest żyć.

Głównymi aktorami w filmiku promującym kręgi wsparcia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy. Nie była to dla nich pierwsza styczność z kamerą, występowali już wcześniej w indywidualnych nagraniach mówiących o ich życiu i marzeniach, które były zaproszeniem do tworzenia kręgów wsparcia. Spot premierowo zaprezentowany 22 października 2019 r. przedstawia codzienne sytuacje, w których niepełnosprawni spotykają się z prostą, ludzką życzliwością. Niewielkie kroki ze strony sąsiadów, sprzedawców, urzędników oraz ich uśmiech sprawiają, że niepełnosprawnym łatwiej jest żyć.

Głosu w spocie użyczyła Krystyna Czubówna.

Realizacja: PSONI Biskupiec

W Gdańsku powstał mural kręgów wsparcia

mural namalowany przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

W Gdańsku na budynku siedziby Stowarzyszenia PSONI namalowany został mural, inspirowany ideą Kręgów Wsparcia, czyli integracji społecznej  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich samodzielnego życia.

mural

Sztuka ma niezwykły wymiar terapeutyczny, a wspólne malowanie pokazało lokalnej społeczności, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są kreatywne, aktywne i potrafią zaangażować mieszkańców do aktywnego udziału w ważnym dla nich wydarzeniu.  Cieszymy się bardzo z ogromnego zaangażowania wszystkich, którzy wzięli udział w akcji. Mamy nadzieję, że ten mural – spodoba się mieszkańcom Gdańska i zaowocuje zwiększeniem zainteresowania wyzwaniami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich przygotowaniem do samodzielnego życia.

Chcemy żyć niezależnie

kampania edukacyjna w Jarosławiu

Ruszyła kampania edukacyjna kręgów wsparcia – innowacyjnego w skali kraju projektu. Wiele nas łączy. Chcemy żyć niezależnie. Mieszkać we własnym domu. Pracować i czuć się potrzebnym. Mieć grono przyjaciół i spędzać z nimi czas. Mieć się do kogo zwrócić, kiedy sobie z czymś nie radzę. Mieć z kim iść na rower i do kina. W Jarosławiu działają Kręgi wsparcia. To takie grupy osób i Instytucji, które umożliwiają również osobom z niepełnosprawnością intelektualną żyć niezależnie. Chcesz zostać naszym przyjacielem? To proste zajrzyj na www.kręgiwsparcia.pl. Chodź, będzie fajnie. Ja już jestem w kręgach.

Prezentujemy spot zrealizowany przez PSONI Koło w Jarosławiu.

Poszerzamy kręgi wsparcia w Elblągu

Szukamy wolontariuszy na naszych osiedlach, rozdajemy ulotki z informacjami o kręgach wsparcia. Wszystkie dzieci częstujemy słynną już w Elblągu pyszną krówką.

kręgi wsparcia w Elblągu

Spotykamy się w różnych miejscach, aby przedstawić nasz projekt i naszych podopiecznych szerokiemu gronu. Budujemy kręgi wsparcia w lokalnym środowisku.

Ukazał się kolejny numer gazetki - Nasze Kręgi Przyjaźni

kampania w Nidzicy wystartowała

Szerzymy ideę kręgów wsparcia wśród mieszkańców Nidzicy. Kampanię edukacyjną wspieramy kolejnymi wydaniami gazetki ”Nasze Kręgi Przyjaźni”. Wydawnictwo powstaje z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi kręgowicze są współautorami wielu tekstów i wywiadów. Jesteśmy obecni na wszystkich ważnych wydarzeniach w Nidzicy i okolicach.

kręgi w Nidzicy

Kręgi wsparcia w Ostródzie zyskują kolejnych koalicjantów

kampania w Ostródzie nabiera rumieńców

Ostródzki magazyn RzeczJasna przygotował materiał filmowy poświęcony osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które są członkami naszych kręgów wsparcia. Materiał filmowy przedstawia nasz model „Bezpieczna przyszłość” i jego ideę kompleksowej koncepcji wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania. Możecie też zapoznać się z sylwetkami naszych kręgowiczów, których otaczamy naszym wsparciem.

Zapraszamy do obejrzenia materiału.