Czerpiemy doświadczenia z całego świata.

PLANNED LIFETIME ADVOCACY NETWORK (PLAN) to organizacja non-profit założona w 1989 roku, po to by pomóc rodzinom zabezpieczyć przyszłość bliskim osobom niepełnosprawnym. Działa w Kanadzie. To organizacja, która była i jest naszym inspiratorem. Na bazie doświadczeń PLAN zbudowaliśmy w Polsce pierwsze kręgi wsparcia.

Współpracując z różnymi środowiskami organizacja buduje osobiste sieci wsparcia, wokół osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy organizacji planują zabezpieczenie przyszłość i integrują rodziny w celu wzajemnego wsparcia, wspólnej nauki i dążeniu do życia w otwartej społeczności. Planowanie przyszłości osób z niepełnosprawnościami wymaga wysiłku i intencji. Od planowania przyszłości po zmiany w systemie edukacji, zaangażowania społeczności, poprzez cele finansowe i wiele innych – niewiele zadzieje się bez sieci troskliwych relacji. Dlatego rozwijanie relacji jest kluczem do wszystkiego, czym zajmuje się PLAN.

Misją PLANU, podobnie jak naszych ogólnopolskich kręgów wsparcia jest pomaganie rodzinom w zabezpieczaniu przyszłości ich niepełnosprawnego dziecka oraz zapewnienie spokoju ducha. Zbudowanie osobistej sieci wsparcia nie zawsze jest łatwe. Wiele rodzin, w której żyje osoba z niepełnosprawnościami wymaga szczególnej i świadomej uwagi. Właśnie tam PLAN może pomóc.

Zespół ds. rozwoju sieci zaczyna od współpracy z rodzinami w celu określenia priorytetów sieci wsparcia i stworzenia planu pracy na pierwsze sześć miesięcy. Plany te są aktualizowane co sześć miesięcy, a spotkania z rodzinami organizowane są co miesiąc, aby zapewnić postęp w zakresie zidentyfikowanych priorytetów. Aby pokierować procesem rozwoju sieci, badane są zasoby, zainteresowania i obecna sytuacja życiowa osoby z niepełnosprawnością oraz członków kręgu wsparcia Nacisk kładziony jest na wzajemne poznanie się i zebranie informacji o istniejących relacjach w kręgach. Koncentrujemy się również na poznawaniu osobistych zainteresowań oraz względów bezpieczeństwa i higieny. Po zidentyfikowaniu istniejącej sieci wspólnie identyfikujemy możliwości pogłębienia bieżących relacji i eksplorowania ich w społeczności w celu poznania nowych ludzi. Zwracamy szczególną uwagę na miejsca i grupy, w których ludzie dzielą podobne pasje i zainteresowania, i szukamy okazji, by poznać się i nawiązać relacje. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale z czasem rozwiną się nowe relacje. W ten sposób budujemy sieć.

Wraz z upływem czasu priorytety osobiste i rodzinne zmieniają się również odpowiednio. Może zacząć się od małej grupy, ale gdy ułatwimy kontakty, możliwość nawiązania relacji, sieć będzie się powiększać. Kilka razy w roku mogą odbywać się także bardziej formalne spotkania i rozmowy na temat planowania i tworzenia działań wokół celów i marzeń danej osoby. Spotkanie w grupie jest ważną częścią wspólnego uczenia się i aktualizacji priorytetów.

Nie korzystamy z “banku” wolontariuszy. Używamy podejścia opartego na zasobach do identyfikowania osobistych możliwości i zasobów, a następnie polegamy na sile sieciowania i przyjaźni opartej na tych zasobach. Obejmuje to: dołączanie do grup społecznościowych, planowanie kolacji i przedstawianie osób, które mogą być członkami kręgu wsparcia.

https://plan.ca/

Więcej przykładów z zagranicy znajdziesz na https://kregiwsparcia.pl/przydatne-linki/