Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie- wkład osób niepełnosprawnych w kulturę Miasta Zgierza” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną już za nami! 

Wczorajsze celebrowanie tego dnia było prawdziwym świętem osób z niepełnosprawnościami. Oprócz zaproszonych gości dopisała również pogoda, dzięki której mogliśmy świętować Dzień Godności na łonie natury. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za obecność i przychylność do naszych codziennych działań. Szczególe podziękowania składamy instytucjom, które objęły nasze wydarzenie patronatem honorowym, w tym:
Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
Starosta Zgierski – Bogdan Jarota
Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza
Wójt Gminy Zgierz – Wioleta Głowacka
Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON – Władysław Skwarka
Prezes Banku Spółdzielczego –Elżbieta Zytek

Patronat medialny:
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz
TVP3 Łódź. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otwartego konkursu ofert ze środków Prezydenta Miasta Zgierza.

Oprócz podziwiania twórczości estradowo-rękodzielniczej zaproszonych placówek udało nam się podsumować projekt Kręgów Wsparcia, który PSONI Koło w Zgierzu realizuje wraz ze Stowarzyszeniem BORIS od marca 2021roku #jestemwkregach. Obchody Dnia Godności były najlepszą okazją do wyróżnienia tych, którzy wspierają osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i przyczyniają się do ich pełniejszego i bardziej samodzielnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym.

Wśród wyróżnionych Koalicjantów znaleźli się:
Urząd Miasta Zgierza, Starostwo Powiatowe- Powiat Zgierski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu- Ewa Lesiak,  Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zgierzu oraz Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego. 

Dzięki licznemu przybyciu władz lokalnych, zaproszonych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rodziców ale również dzieci i młodzieży ze zgierskich placówek oświatowych Przegląd rozpoczął się prawdziwym marszem spod Urzędu Miasta Zgierza. Dziękujemy bardzo Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu za wstrzymanie dla nas ruchu i umożliwienie bezpiecznego przemarszu do Parku Miejskiego, bo w tym roku było nas naprawdę dużo i mamy nadzieje, że będzie jeszcze więcej!

W myśl naszego tegorocznego motto, że “przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro” życzmy sobie by widzieć w osobie z niepełnosprawnościami przede wszystkim CZŁOWIEKA,  z całym jego potencjałem, a nie tylko jego niepełnosprawność.

Alicja Pietrasiewicz 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.