11 maja odbyło się seminarium podsumowujące etap pilotażowy wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia w Bytomiu. Program realizowany jest przez Koło PSONI w Bytomiu.

Spotkanie zgromadziło osoby z niepełnosprawnością i rodziny uczestniczące w kręgach, kadrę Koła oraz sojuszników lokalnych.   Zebranych przywitała Anna Dziąsko Przewodnicząca Koła PSONI w Bytomiu. Co się udało i w jakim miejscu jest rozwój Model Kręgów w Polsce opisał Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS.  Wsparcie dla podejścia środowiskowego zadeklarował Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia. Jakie były realizowane działania z osobami z niepełnosprawnością, tworzenie kręgów wsparcia,  współpraca z rodzicami oraz aktywności w społeczności zaprezentowała koordynator kręgów wsparcia w Bytomiu Jolanta Misiek.   Następnie odbyła się ożywiona dyskusja w której zabrały głos osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i partnerzy środowiskowi.  Na szczególną uwagę zasługują działania Teatru Rozbark, który prowadzi grupę integracyjną i dwie osoby objęte kręgami są włączone w jego działania.

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.