Spotkanie edukacyjne specjalistów z Tarnowa, Bytomia i Zgierza

Newsy

W dniach 8-9 kwietnia 2021 r. odbyło się online drugie spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie “Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”. Moduł II dotyczył metodyki tworzenia kręgów wsparcia wokół osób z NI, pracy ze społecznością lokalną, tworzenia koalicji sojuszników. To były dwa…

CZYTAJ WIĘCEJ

Napisali o nas – Życie Bytomskie

Newsy

Życie Bytomskie pisze o sieci przyjaznych ludzi w kręgach wsparcia, tworzonych w ramach projektu “Przyszłość zaczyna się dziś”. Przedsięwzięcie stworzono z myślą o tym, by fachowo i kompleksowo pomóc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalnie dla nich powstanie środowiskowy system wsparcia. Liderem całości jest Stowarzyszenie BORIS. Do współpracy zaprosił ono trzy koła PSONI, prócz bytomskiego także tarnowskie i zgierskie, a także…

CZYTAJ WIĘCEJ

Fakty Bytom o kręgach wsparcia

Newsy

Fakty Bytom promują kręgi wsparcia w lokalnej społeczności. Projekt zakłada, że wstępem do udanego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest planowanie skoncentrowane na osobie, które ma wyzwalać nadzieję. Systemowa zmiana w społeczności lokalnej ma sprawić, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się pełnoprawnym członkiem swojego środowiska. Wszystkie działania są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć…

CZYTAJ WIĘCEJ

Napisali o nas – Nasze Sprawy o kręgach wsparcia

Newsy

Serwis Nasze Sprawy na łamach swojego serwisu promuje idę kręgów wsparcia i pozytywną zmianę jaką niesie ze sobą projekt Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę. Zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nie na…

CZYTAJ WIĘCEJ

Niepełnosprawni.pl o planowaniu skoncentrowanym na osobie

Newsy

Na łamach portalu niepełnosprawni.pl możemy przeczytać o idei planowania skoncentrowanego na Osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z ważniejszych filarów rozwoju nowego środowiskowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w oparciu o innowacyjne Kręgi Wsparcia jest Planowanie skoncentrowane na tej Osobie. Drugim ważnym filarem nowego podejścia jest współpraca z rodzinami, a trzecim to…

CZYTAJ WIĘCEJ

Planowanie skoncentrowane na osobie z niepełnosprawnością intelektualną

Newsy

Jednym z ważniejszych filarów rozwoju nowego środowiskowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w oparciu o innowacyjne Kręgi Wsparcia jest Planowanie skoncentrowane na tej Osobie. Drugim ważnym filarem nowego podejścia jest współpraca z rodzinami, a trzecim to tworzenie kręgów wsparcia i praca w społeczności. Deinstytucjonalizacja czyli proces przejścia od opieki instytucjonalnej do…

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie edukacyjne dla specjalistów z Tarnowa, Bytomia, Zgierza

Newsy
W dniach 4-5 marca 2021 r. odbyło się online pierwsze spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie "Kręgi wsparcia - Przyszłość zaczyna się dziś". Byłī to dwa intensywne dni szkoleniowe wprowadzające do merytoryki projektu. Rozmawialiśmy o tym jak ważne we wdrażaniu Modelu Bezpieczna Przyszłość Osób…
CZYTAJ WIĘCEJ

ngo.pl o nowym projekcie

Newsy

Portal ngo.pl poinformował o nowym projekcie Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś. Projekt wystartował w lutym br. i będzie realizowany na terenie Bytomia, Tarnowa i Zgierza. Zapraszamy na https://publicystyka.ngo.pl/kregi-wsparcia-przyszlosc-zaczyna-sie-dzis Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National). Jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze…

CZYTAJ WIĘCEJ

O Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Newsy

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś to projekt którego głównym celem jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów. Projekt zakłada tworzenie kręgów w 3 środowiskach lokalnych: Tarnów, Bytom, Zgierz m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych. Projekt realizowany jest w…

CZYTAJ WIĘCEJ