Strategia działań kręgów wsparcia w Bytomiu

Aktualności
10 lutego 2022 odbyło się w Kole PSONI w Bytomiu spotkanie strategiczne na temat rozwoju Modelu Kręgów Wsparcia. Uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i kierownicy placówek oraz przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS. Wspólnie zastanawialiśmy się co w realizacji Modelu szczególnie udało się, co jest mocnego, ważnego, co wytworzyło nową jakość współpracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, rodziną i społecznością.…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa perspektywa współpracy kręgów wsparcia w Tarnowie

Aktualności

W dniu 9 lutego 2022 r. w Tarnowie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju Kręgów Wsparcia. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Krakowska, Lucyna Cichoń Prezes Koła PSONI w Tarnowie, dyrektor WTZ Urszula Paszkowska i ekspert Stowarzyszenia BORIS Paweł Jordan.  Z uwagi na powstałe w Tarnowie Centrum Usług Społecznych stworzyła się nowa perspektywa…

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwój modelu Kręgów Wsparcia w Zgierzu

Aktualności
W dniu 7 lutego odbyło się ważne spotkanie strategiczne dotyczące rozwoju podejścia środowiskowego i Kręgów Wsparcia w Kole PSONI  w Zgierzu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, kadra kierownicza placówek i koordynator Kręgów Wsparcia oraz przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS.  Było bardzo dużo ożywionej dyskusji nt. szerszego kontekstu budowania wsparcia dla osób z NI i rodzin w Polsce. …
CZYTAJ WIĘCEJ

Poszerzamy kręgi wsparcia w Zgierzu

Aktualności
Uczestnicy projektu Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś  poszerzają kręgi wsparcia w Zgierzu. Każde wyjście jest doskonałą okazją do pozyskania sojuszników do naszych kręgów. Rozmawiamy z mieszkańcami, przybliżamy problemy osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w różnych miejscach, aby przedstawić nasz projekt i naszych uczestników projektu - osoby z niepełnosprawnością intelektualną - szerokiemu gronu. Budujemy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Praca w społeczności lokalnej bazą dla kręgów wsparcia w Bytomiu, Tarnowie i Zgierzu

Aktualności

Bazą, na której opiera się Model środowiskowy kręgów wsparcia jest praca na zasobach i potencjałach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Specjaliści nie skupiają się jedynie na rozwiązywaniu problemów i kompensacji deficytów. Charakteryzuje nas podejście doceniające i wyzwalające ukrytą energię, możliwości ludzi i instytucji w społeczności lokalnej w Bytomiu, Tarnowie, Zgierzu. Każdy człowiek, każda instytucja lub placówka…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kręgi wsparcia – przyjazne miejsca

Aktualności

Uczestnicy Kręgów Wsparcia honorują miejsca, które są dla nich przyjazne, w których są mile widzialni i dobrze się czują. Wyróżnione miejsca otrzymują proporczyk „Jestem w kręgach”. Jednymi z pierwszych odznaczonych w ten sposób jest ZAZ Słoneczne Wzgórze w Tarnowie i PICOBELO – kręgielnia i pizzeria „Czarno to widzę” w Tarnowie. Kolejne przyjazne przestrzenie zostały już…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kręgowe warsztaty Koła PSONI w Zgierzu

Aktualności

W dniu 22.11.2021 w siedzibie Koła PSONI w Zgierzu odbył się warsztat dla kadry całego Koła nt. rozwoju Modelu środowiskowego w oparciu o Kręgi Wsparcia.   W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się z całym Modelem Kręgów Wsparcia, który zaprezentował Paweł Jordan. Wszyscy z zapałem pracowali w grupach nad  przykładami uczestników ze swoich placówek. Opracowywaliśmy portrety osób…

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkania Kręgów Wsparcia w Tarnowie

Aktualności
W ramach realizacji modelu KRĘGI WSPARCIA uczestnicy chętnie spotykają się i spędzają czas w przyjaznej atmosferze. Ulubionym miejscem jest kręgielnia CZARNO TO WIDZĘ. Kręgielnia jest jednym z wielu przyjaznych miejsc na naszej mapie, to wspaniałe zapewniające świetną zabawę dla nas i naszych bliskich. Jeśli jeszcze nigdy nie grałeś w kręgle to żaden problem. Obsługa kręgielni…
CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie superwizyjne

Aktualności
W dniach 4-5 listopada 2021 r. odbyła się spotkanie superwizyjne w którym udział wzięli przedstawiciele 12 środowisk pracujących Modelem Kręgów Wsparcia. W czasie dwóch dni uczestnicy i uczestniczki dzielili się swoimi  doświadczeniami z wdrażania Modelu, mówili o sukcesach i wyzwaniach. Nie zabrakło również doświadczeń z zagranicy. Swoim australijskim doświadczeniem z tworzenia środowiskowego systemu wsparcia osób…
CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie sojuszników w Zgierzu i Tarnowie

Aktualności
7 października w Zgierzu a 8 października w Tarnowie odbyło się spotkanie z naszymi sojusznikami w ramach pracy nad wdrażaniem Modelu Bezpiecznej Przyszłości i budowy Kręgów Wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością. To były owocne spotkania z przedstawicielami instytucji oraz organizacji działających na terenie lokalnych społeczności. Wspólnie dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się jak najlepiej wspierać samodzielne i…
CZYTAJ WIĘCEJ