Uczestnicy projektu Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś  poszerzają kręgi wsparcia w Zgierzu. Każde wyjście jest doskonałą okazją do pozyskania sojuszników do naszych kręgów. Rozmawiamy z mieszkańcami, przybliżamy problemy osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w różnych miejscach, aby przedstawić nasz projekt i naszych uczestników projektu – osoby z niepełnosprawnością intelektualną – szerokiemu gronu.

Budujemy kręgi wsparcia w lokalnym środowisku, na różnych obszarach. Poprzez udział i pełne uczestnictwo w życiu społecznym oswajamy społeczeństwo z funkcjonowaniem osób z NI w ich otoczeniu. Poprzez liczne rozmowy i wymianę opinii uczymy się synergii i współdziałania. Poszerzamy grono naszych koalicjantów – nowe punkty usługowe, sklepy, miejsca spotkań stają się miejscami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Naszą misją jest edukowanie, informowanie o problemach i możliwościach dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które już pozostały bez opieki rodziców z powodu ich naturalnego odejścia lub rodzice dorosłych osób z NI są już w podeszłym wieku i sami wymagają wsparcia. Osoby z niepełnosprawnościami świetnie odnajdują się w nowych – przyjaznych miejscach. Życzliwość i otwartość społeczności lokalnej jest ogromna. Każde wyjście wzbudza w nas mnóstwo pozytywnych emocji.

Mieszkańcy Zgierza są bardzo otwarci i chętnie rozmawiają o budowaniu kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy mamy wiele do zaoferowania, nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wielkie znaczenie mają małe gesty, skierowane do osób, które potrzebują wsparcia aby móc żyć na miarę swoich potrzeb w lokalnym środowisku, które znają od urodzenia, gdzie się wychowywali.

image
image
image
image
image
image
image
**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.