W dniu 22.11.2021 w siedzibie Koła PSONI w Zgierzu odbył się warsztat dla kadry całego Koła nt. rozwoju Modelu środowiskowego w oparciu o Kręgi Wsparcia.   W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się z całym Modelem Kręgów Wsparcia, który zaprezentował Paweł Jordan.

Wszyscy z zapałem pracowali w grupach nad  przykładami uczestników ze swoich placówek. Opracowywaliśmy portrety osób w oparciu o ich potencjały i zasoby, wyznaczyliśmy cele rozwojowe,  stworzyliśmy sieć osób do potencjalnego kręgu wsparcia. Zastanawialiśmy się również, jakie podmioty ze społeczności mogłyby wesprzeć budowanie kręgów wsparcia i aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prezentowane też były przez Alicję Pietrasiewicz realizowane już działania  kręgowe w Kole oraz pozytywne zmiany, które dzieją się w uczestnikach i rodzinach.  Jak zawsze podczas naszych kręgowych spotkań, było dużo ożywionej dyskusji dookoła celowości wdrażania Modelu.  Na zakończenie uczestnicy pracowali nad dalszymi krokami, które podejmą w kierunku włączenia planowania skoncentrowanego na osobie oraz działań środowiskowych  w konkretnych placówkach. Efekty naszych prac możecie już sami dostrzec w naszych lokalnych społecznościach.

 

**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.