10 lutego 2022 odbyło się w Kole PSONI w Bytomiu spotkanie strategiczne na temat rozwoju Modelu Kręgów Wsparcia. Uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i kierownicy placówek oraz przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS.

Wspólnie zastanawialiśmy się co w realizacji Modelu szczególnie udało się, co jest mocnego, ważnego, co wytworzyło nową jakość współpracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, rodziną i społecznością. Pojawiły głosy, że ważna jest personalizacja wsparcia, partnerska współpraca z rodzinami oraz możliwość wykorzystania różnych zasobów w społeczności.  Natomiast w wyzwaniach na przyszłość zaznaczono – konieczność zapewnienia ciągłości takich działań, większa „centralizacja” wsparcia dla rozwoju kręgów w Kole, pogłębienie współpracy z rodzinami oraz sojusznikami ze społeczności. Oprócz zaangażowania swoich zasobów, Koło również podjęło wysiłek pozyskania środków zewnętrznych do rozwoju Kręgów Wsparcia w Bytomiu.

image
image
image
**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.