W dniu 9 lutego 2022 r. w Tarnowie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju Kręgów Wsparcia.
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Centrum Usług Społecznych Dorota Krakowska, Lucyna Cichoń Prezes Koła PSONI w Tarnowie, dyrektor WTZ Urszula Paszkowska i ekspert Stowarzyszenia BORIS Paweł Jordan. 

Z uwagi na powstałe w Tarnowie Centrum Usług Społecznych stworzyła się nowa perspektywa współpracy dla rozwoju modelu Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dyskutowano nad tworzeniem środowiskowego wsparcia dla osób z NI, wykorzystaniem pojawiających się usług np. asystenta osobistego, a także roli rodziny i środowiska lokalnego.  Wszystkie te elementy razem mają wpływ na dobre życie osoby z NI oraz planowanie bezpiecznej przyszłości w społeczności lokalnej.

**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.