W dniach 4-5 listopada 2021 r. odbyła się spotkanie superwizyjne w którym udział wzięli przedstawiciele 12 środowisk pracujących Modelem Kręgów Wsparcia.

W czasie dwóch dni uczestnicy i uczestniczki dzielili się swoimi  doświadczeniami z wdrażania Modelu, mówili o sukcesach i wyzwaniach.

Nie zabrakło również doświadczeń z zagranicy. Swoim australijskim doświadczeniem z tworzenia środowiskowego systemu wsparcia osób z NI podzieliła się z nami Ewa Neal.

Ważną częścią spotkania był też warsztat na temat pracy na zasobach osób z NI, który prowadziła Katarzyna Świeczkowska z Koła PSONI w Gdańsku.

#jestemwkregach

#AktywniObywateleDotacje

Więcej informacji o naszych działaniach: www.kregiwsparcia.pl/upowszechnianie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszu EOG

image
image
image
**

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.