Szerzymy Kręgi Wsparcia w naszym Stowarzyszeniu PSONI Koło w Jarosławiu. Tym razem spotkaliśmy się aby rozmawiać o najmłodszych, uczniach naszych szkół.


Rozmawialiśmy o tym jak włączać do tej idei kolejne osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny – tym razem wychowanków i uczniów OREW im.K.Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu OREW w Oleszycach i NSPP PSONI Koło w Jarosławiu.

#szkolawkregach

Źródło: PSONI Koło w Jaroslawiu

Więcej materiałów edukacyjnych znajdziecie tu https://kregiwsparcia.pl/szkola-w-kregach-2/

****

Szkoła w Kręgach Wsparcia to placówka wydobywająca talenty i moce z uczniów, współpracująca w relacji partnerskiej z rodzicami oraz włączająca się i połączona ze społecznością lokalną. Głównym założeniem jest planowanie skoncentrowane na uczniu oraz praca na zasobach i potencjałach: ucznia, rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.

Zasoby przekierowują uwagę z leczenia niepełnosprawności na wspieranie rozwoju uczniów. Inspirują do zobaczenia nie tylko potrzeb ucznia i jego rodziny, ale także tego co jest dla niego ważne i co chciałby osiągnąć. Zasoby także ułatwiają budowanie pozytywnego wizerunku uczniów na zewnątrz, a wreszcie pozwalają rozpoznać istniejące wokół ucznia i jego rodziny sieci osobistego wsparcia. Budowanie Kręgów Wsparcia wokół ucznia i jego rodziny, oznacza współpracę osób i instytucji zaangażowanych w życie i pracę z dzieckiem i rodziną. Ważne jest jednak, aby ta współpraca była autentyczną pracą zespołową.

Model oparty jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF oraz koncepcji 6F – words. To sześć słów, które w języku angielskim zaczynają się na literę F. Są to: Family (rodzina), Fun(zabawa), Friends (przyjaciele), Function (samodzielność), Fitness (sprawność), Future (przyszłość). Za każdym z tych słów kryje się to, co jest w życiu dziecka najważniejsze. Inspiracja pochodzi z Kanady i organizacji CanChild (www.canchild.ca). Wspólnie z dzieckiem i rodziną tworzone są profile ucznia, które mają wspierać jego rozwój i sieci wsparcia.

Fundamentem jest budowanie partnerskiej i doceniającej relacji profesjonalistów z rodziną i wykorzystanie jej potencjału. Niezwykle istotne jest wypracowanie takiego modelu środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, które da podstawę do pełnego uczestnictwa w przyszłości w życiu społeczności. Tworzy to spójną całość z wdrażanym modelem bezpiecznej przyszłości i kręgów wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.