Konrad jest uczniem klasy 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni. Uwielbia mieć usystematyzowany harmonogram dnia – przewidywalne aktywności.

Chłopiec jest bardzo aktywny, ciekawy świata, chociaż nowe miejsca i sytuacje początkowo mogą w nim wzbudzać niepokój, to przy odpowiednim przygotowaniu – poznaje otoczenie i przeżywa przygody. Ulubionym zajęciem jest wycinanie, a najmniej przepada za pisaniem.

Realizacja profilu, etap I – spotkanie z mamą

Spotkanie z mamą Konrada odbyło się w placówce, po lekcjach, a osobami, które je przeprowadziły była wychowawczyni – Pani Patrycja oraz nauczycielka Pani Paulina, która także na co dzień prowadzi zajęcia w klasie Konrada. Rozmowa przebiegała w spokojnej atmosferze, swobodnie. Mimo stałego, codziennego kontaktu, wiele nowych informacji zostało przekazanych o funkcjonowaniu Konrada, jak się okazało – na weekendy. W wyniku rozmowy ustalono, że chłopiec potrzebował planu aktywności, również w domu, aby wiedzieć jaki porządek dnia go czeka. Dzięki swobodnej rozmowie i wysłuchaniu obu stron, relacje między mamą Konrada, a jego nauczycielami uległy poprawie, a tym samym przepływ informacji jest dzięki temu płynniejszy.

Konrad- tworzenie profilu

Konrad lubi opowiadać o swojej rodzinie, nie miał także większych problemów, aby opowiadać o swoich pragnieniach. Zapytany jakie chciałby zwierzę w domu, odpowiedział bez zastanowienia ,,świnię”, a jakich owoców nie lubi rzekł ,,witamin” – istotnym elementem tworzenia profilu Konrada była jego interpretacja pytań, a odpowiedzi były niepodważalne, ponieważ istotne było, aby on sam zdecydował, co ma być umieszczone w tworzonym przez nas profilu. Profil uzupełniliśmy z Konradem skrupulatnie. Pytanie, za pytaniem, a z odpowiedzi tworzył się dialog, który wspólnie przenieśliśmy na profil – taką formą wybrał Konrad, bo była dla niego najbardziej czytelna i zrozumiała. Konradowi bardzo podobało się tworzenie profilu, ale największe emocje wzbudzały w nim zdjęcia, które zostały umieszczone na brystolu (również przez niego wybrane). Najbardziej jest dumny ze zdjęcia w stroju strażaka – i to były kolejne klucze poznawania Konrada – zdjęcia. Informacje, które zostały uzyskane z mamą na spotkaniu, powielały się i nakładały z tym o czym opowiadał Konrad, ale to on miał decydujące zdanie we wszystkim, a tym samym profil został wykonany w pełni z jego pomysłem i jest on dziś z niego dumny.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Gdyni

#szkolawkregach #jestemwkregach

image
image
image
image