W piątek odbyło się kolejne spotkanie społeczności Szkół w Kręgach. Rozmawialiśmy o tym, czym naprawdę jest Szkoła w Kręgach i co dla nas oznacza praca tym modelem.

– Szkoła w Kręgach to dużo więcej niż podejście skoncentrowane na uczniu, to podejście skoncentrowane na dziecku i wszystkim, co dla niego ważne – rodzinie, zabawie, przyjaciołach, funkcjonowaniu, aktywności fizycznej i sprawności oraz przyszłości Fwords for Child Development.

– Szkoła w Kręgach to Wsparcie Skoncentrowane na Rodzinie, zupełnie nowa i inna jakość relacji szkoła-rodzic. To uznanie rodzica za eksperta w sprawach swojego dziecka. To prawdziwe partnerstwo, a jednocześnie dawanie wsparcia tam, gdzie go potrzeba.

– Szkoła w Kręgach to Szkoła w Społeczności Lokalnej. To wychodzenie poza mury szkoły, to spojrzenie na dziecko w jego społeczności lokalnej, w jego Kręgach Wsparcia. To pomoc w budowaniu relacji i poczucia jego przynależności.

– Szkoła w Kręgach to szkoła ucząca się, szkoła gotowa na zmianę, przede wszystkim na zmianę samego siebie. Szkoła ucząca to taka, w której potrzebę zmiany widzimy w pierwszej kolejności w sobie. Zaczynamy my i stajemy się zmianą, którą chcemy widzieć w świecie.

Szkoła w Kręgach to wspólna inicjatywa PSONI Gdańsk i BORIS

Katarzyna Świeczkowska PSONI GDAŃSK

#szkolawkregach
Logo Fwords for Child Development z