W piątek 17 listopada w SP 26 Karpia 1 odbyło się Pierwsze Seminarium Szkoły w Kręgach. Choć spotkanie miało charakter kameralny, zgromadziło nie tylko przedstawicieli szkół pracujących modelem, ale także dyrektorów i nauczycieli z innych środowisk szkolnych.

Dla mnie osobiście, ważna była obecność Pani Wiceprezydentki Monika Chabior oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji, a także dyrektorów szkół publicznych i placówek PSONI. Sieciowanie się, wzajemne wzmacnianie oraz uwspólnianie wartości to, według mnie, najlepsza droga do budowania dobrej jakości edukacji w mieście. Natomiast, podejście skoncentrowane na uczniu, wsparcie skoncentrowane na rodzinie, szkoła w społeczności lokalnej to droga do uczestnictwa i inkluzji, bo jak powiedziała jedna z przedstawicielek Wydziału Edukacji, Model Szkoły w Kręgach jest modelem dla każdego ucznia.

Żeby jego wdrożenie było możliwe, musimy zbudować w sobie gotowość na zmianę. Szkoła ucząca się, organizacja ucząca się, Miasto uczące się to klucz do sukcesu, to postawa gotowości na zmianę w sobie. To nie wskazywanie na innych, na uczniów, rodziców, dyrektora, urzędników, to popatrzenie na siebie i namysł nad tym, jak ja muszę się zmienić.

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Oglądanie się na innych, wszystkie nie da się i my to wszystko już robimy to hamulce zmiany. Nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. Nie ma też na świecie rzeczy, których JA nie mogę zrobić lepiej. Dlatego powoli, małymi krokami budujemy wioskę, a w niej najlepsze warunki do życia i rozwoju dla dzieci.

Jaki jest kolejny krok i jakie jest moje następne marzenie? Żeby był taki jeden dzień w przyszłym roku, w którym nie ma spotkania Szkół w Kręgach, konferencji na temat edukacji dzieci z zespołem Downa, spotkania przedstawicieli szkół publicznych, żebyśmy się wzajemnie zobaczyli, żebyśmy byli razem. Wszyscy jesteśmy gdańszczankami i gdańszczanami. To jest nasze wspólne miejsce. Budujmy społeczeństwo włączające, wzmacniajmy uczestnictwo.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad zorganizowaniem piątkowego spotkania. Dziękuję Paweł Jordan z BORIS za to, że je poprowadził i za to, że prowadzi nas na tej drodze do zmiany.

Dziękuję każdemu, kto jest w Szkole w Kręgach. Mam wrażenie, że zaczynamy budować wspólnotę, że tworzymy dla siebie wzajemnie Kręgi. Dziękuję, że jesteście.

Katarzyna Świeczkowska wiceprzewodnicząca Koła PSONI w Gdańsku

Źródło: PSONI Koło w Gdańsku

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image