Bezpieczna Przyszłość w Gdańsku

szkolenia w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nie tylko Partnerów projektu, ale również przedstawiciele z instytucji i organizacji zaangażowanych w działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualnąAktualności

W siedzibie PSONI Gdańsk na przełomie lutego i marca odbyły się szkolenia w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nie tylko Partnerów projektu, ale również przedstawiciele z instytucji i organizacji zaangażowanych w działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu uczestniczyły…

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczna Przyszłość w Nidzicy

szkolenia lokalne wprowadzające do pracy w modelu Bezpieczna Przyszłość w NidzicyAktualności

W dniach 27-28.02.2019r. w ramach projektu ,,Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu’’ odbyły się szkolenia lokalne wprowadzające do pracy w modelu Bezpieczna Przyszłość. Szkolenia prowadziła Magdalena Popłońska-Kowalska. Pierwszego dnia udział w spotkaniu wzięły Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, rodzice oraz członkowie poszczególnych kręgów. Zainteresowanie oraz świadomość tej grupy przewyższyły nasze oczekiwania. Udało nam…

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty szkoleniowe w Elblągu

Szkolenie Elbląg szkolenie kręgi wsparciaAktualności

W dniach 11-12.02.2019 w elbląskim Ratuszu Staromiejskim odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wszystkich podmiotów biorących udział w realizowanym przez PSONI Koło w Elblągu projekcie ” Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”. Pierwszego dnia uczestnicy, rodzice i osoby bliskie oraz specjaliści ds. rodzin i kręgów wsparcia pod okiem trenerki Justyny Dubanik po zapoznaniu…

CZYTAJ WIĘCEJ

Tworzenie koalicji sojuszników w Jarosławiu

PSONI Koło w Jarosławiu szkolenie prowadzone przez Monikę Makowiecką tworzenie koalicji sojusznikówAktualności
28 lutego w PSONI Koło w Jarosławiu odbyło się szkolenie prowadzone przez Monikę Makowiecką, którego tematyką było: tworzenie koalicji sojuszników. Były rozmowy, warsztaty, pomysły, ale co najważniejsze - chęci. Podczas szkolenia wypracowane zostały wspólne cele współpracy instytucjonalnej na rzecz wdrażania modelu "Bezpieczna Przyszłość" oraz zdefiniowane zadania i zasoby instytucji Powiatu Jarosławskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnością…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie dla sojuszników Projektu w Ostródzie

Szkolenie dla sojuszników projektu Bezpieczna Przyszłość w OstródzieAktualności

26 lutego w Ostródzie odbyło się pierwsze szkolenie dla sojuszników projektu “Bezpieczna Przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Szkolenie w formie warsztatowej pozwoliło na bliższe poznanie swoich zasobów jako instytucji/podmiotów, a także korzyści, jakie mogą one zyskać będąc w koalicji. Przedstawiciele różnych środowisk mieli przestrzeń na wymianę doświadczeń,…

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie kręgów wsparcia w Ostródzie

Szkolenie dla sojuszników projektu Bezpieczna Przyszłość w OstródzieAktualności

19 lutego zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich kręgów wsparcia z Ostródy. Głównym tematem były kręgi relacji, które pozwalają mapować najbliższe otoczenie osoby z niepełnosprawnością i określić, jakie osoby znajdują się w każdym z kręgów relacji oraz jaką rolę pełni każda z tych osób. Jest to także doskonała metoda określenia, jakie podmioty i instytucje mogą w przyszłości pełnić…

CZYTAJ WIĘCEJ

XI Elbląska Konferencja na temat Ekonomii Społecznej

XI Elbląskiej 15.02.2019_Konferencji na temat Ekonomii SpołecznejAktualności

W dniu 15.02.2019r. uczestnicy i pracownicy PSONI Koło w Elblągu realizujący projekt pt. “Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” brali udział w XI Elbląskiej Konferencji na temat Ekonomii Społecznej, która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim. Z perspektywy naszej placówki wydarzenie to miało dodatkowa rangę, gdyż jednym z prelegentów konferencji była Aleksandra Kojtych…

CZYTAJ WIĘCEJ

SZKOLENIA LOKALNE BISKUPIEC

Szkolenie lokalne BiskupiecAktualności

W dniach 24 i 25 stycznia 2019 r. odbyły się szkolenia lokalne nt. „Wprowadzenia do pracy w modelu Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość  OzNI – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym…

CZYTAJ WIĘCEJ