Tam gdzie osobiste spotkania nie są możliwe organizujemy warsztaty i spotkania online. Biskupskie kręgi wsparcia systematycznie spotykają się ze swoim prawnikiem.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Osoby niepełnosprawne, przede wszystkim te ze znacznym stopniem niepełnosprawności (deficytami poważnie ograniczającymi codzienne funkcjonowanie), są w większym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. Doświadczają one odrzucenia zarówno w wymiarze personalnym, przez środowisko społeczne, jak i na gruncie zawodowym, z powodu lęku pracodawców przed zatrudnianiem ich. Zasadne zatem jest objęcie przez państwo osób niepełnosprawnych szczególną troską i uruchomienia różnych form zabezpieczenia społecznego.

Kancelaria Pani mecenas Aleksandry Nieczepa świadczy usługi prawne on-line przez 7 dni w tygodniu. Usługi te dotyczą spraw, w których osobiste spotkanie z adwokatem nie jest konieczne. Porady prawne on-line umożliwiają uzyskanie porady prawnej w wielu aspektach naszego życia. Pani mecenas wspiera nas w wielu tematach – sprawy mieszkaniowe, renty, inne świadczenia socjalne, kontakty z urzędami, z bankiem, prawne aspekty funkcjonowania w środowisku.

Życie osoby z niepełnosprawnością od strony prawnej jest troszkę bardziej skomplikowane, dlatego obecność Pani Mecenas w naszym życiu jest bezcenna. Rozmawiamy z Panią mecenas o bieżących problemach, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni.

Pani mecenas udziela nam wielu cennych rad, uczula naszych uczestników kręgów wsparcia na różne trudności jakie mogą ich spotkać w życiu oraz jak zachować się w wybranych sytuacjach.

To bezcenne wskazówki i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

image
image
image
image
image
image
image