Moje dorosłe dziecko – to cykl spotkań specjalistów z rodzicami osób z niepełnosprawnościami.

Podczas ostatniego wrześniowego spotkania rodzin z Panią dr hab., prof. UWM Agnieszką Żyta w Biskupcu, wspólnie przepracowaliśmy najtrudniejsze wątki codziennego życia każdej rodziny. Podczas spotkania grupy, uczestnicy wymieniają pomysły na rozwiązania problemów, uczą się, jak aktywnie mogliby zaangażować się w działania mające im pomóc. Dzięki uczestnictwu w grupach ludzie zmieniają swoje postawy i zachowania, odzyskują poczucie kontroli nad własnym życiem.

image
image
image