Środę rozpoczęliśmy bardzo aktywnie! Dziś w PSONI w Gdańsku pierwsze ze szkoleń dla ŚDS. Odbywa się w formie online, jednak zaangażowanie odbiorców jest duże.
Specjaliści ds. kręgów wsparcia i specjaliści ds. rodzin systematycznie organizują w swoich społecznościach spotkania i szkolenia dla różnych grup. Główny cel naszych szkoleń to udane życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej.
Każde szkolenie i spotkanie z różnymi koalicjantami poszerza zasięg kręgów wsparcia. Naszym celem jest dobre życie każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w którym opieramy się o sieci społecznego wsparcia, które zapewnia relacje i poczucie przynależności. Możliwość włączenia się i aktywności w społeczności jako pełnoprawny obywatel. Bezpieczne i dostosowane życie.

 

Mamy na to dowody, że kręgi wsparcia zmieniają życie wielu, a podejście środowiskowe jest ogromną korzyścią dla całego społeczeństwa. Jeśli chcecie poznać przykłady dobrej zmiany zapraszamy na https://kregiwsparcia.pl/przyklady-zmiany/

Dziękujemy za współprowadzenie szkolenia Magdzie Kowalskie.