W grupie siła. Remontujemy nasze miejsce pracy… A właściwie robią to uczestnicy WTZ w Elblągu w tym beneficjenci “Bezpiecznej Przyszłości”. Oto koleżeńskie kręgi wsparcia w praktycznym działaniu. Współpraca, działanie dla dobra wspólnego  wszystkim nam daje sił. Razem możemy więcej.

Każda inicjatywa kręgów zawsze spotyka się z pozytywnym odzewem. WTZ zakłada kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne, szkoleniowe i doradcze dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększą one swoje kompetencje społeczne, rozwiną umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem społecznym oraz z życiem zawodowym.

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pracuje w zakładach pracy chronionej. Dominacja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy jest wciąż znaczna (80,6%), jednak widoczna jest też powolna tendencja do wzrostu udziału osób niepełnosprawnych w otwartym rynku (z 15,9% w grudniu 2005 r. do 19,4% w grudniu 2008 r.). Znalezienie miejsca pracy dopasowanego do oczekiwań, możliwości i ofert rynku pracy dla osoby niepełnosprawnej jest zadaniem wielowymiarowym, uwzględniającym nie tylko posiadany przez nią potencjał i zainteresowania, ale także szereg czynników psychologicznych, motywacyjnych oraz ograniczeń wynikających z jej niepełnosprawności. Poczucie bezpieczeństwa i wspólne inicjatywy dodają wiary i umacniają samodzielność kręgowiczów.

image
image
image
image