W dniu 15 maja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem odbyło się szkolenia dla pracowników z modelu Kręgów Wsparcia.

Celem szkolenia było zapoznanie się z założeniami modelu środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z uwzględnieniem:
– omówienia jego genezy;
– głównych filarów: planowania skoncentrowanego na osobie – praca na zasobach, współpraca z rodziną, kręgi wsparcia i praca w społeczności
– wprowadzanych zmian w dotychczasowym podejściu pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
– korzyści dla osoby z niepełnosprawnościami, ich rodzin i otoczenia. Składamy serdeczne podziękowania dla prowadzących Pani Beaty Brzuchacz – Kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu i Pani Agaty Grochoła – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu PSONI Koło w Przemyśluza owocne szkolenie, pełne konstruktywnych wniosków i pomysłów. Obie placówki uczestniczą w grupie dziesięć placówek z różnych rejonów kraju opartych na modelu Kręgów Wsparcia.

#jestemwkregach #ŚDSwkregach

Przyszłość zaczyna się dziś!

Źródło: ŚDS Radomyśl

image
image
image