Zapraszamy do Udziału w konkursie pt.: WYMYŚL HASŁO PROMUJĄCE IDEE KRĘGÓW WSPARCIA

Wymyślone przez Państwa hasło będzie widniało na plakatach, filmach, postach i ulotkach promujących Biskupieckie Kręgi Wsparcia.
Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria osoby w wieku od 14 do 19 roku życia
II kategoria osoby powyżej 19 roku życia.
To może być początek naszej współpracy!!!
Do wygrania są atrakcyjne nagrody.
Swoje konkursowe hasła prosimy wysyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym i podpisaną zgodą na adres: kregi_wsparcia@psonibiskupiec.pl
UWAGA WAŻNA INFORMACJA
Zmiana Regulaminu konkursu Kręgi Wsparcia Zmianie uległ termin przesyłania zgłoszeń – został on wydłużony do 19.02.2021 do godz. 12:00, termin rozstrzygnięcia konkursu – wydłużony do 28.02.2021 r. oraz kryterium uczestnictwa – Uczestnikiem może być osoba, która zamieszkuje teren Powiatu olsztyńskiego lub Powiatu m. Olsztyn. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo poniżej.