Naszym priorytetem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Treningi są wpisane w nasze działania. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak, jak ich rówieśnicy prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń w podejmowaniu różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą, często przy niewielkim wsparciu, żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, pragnieniami i wyborami. Doświadczanie…
CZYTAJ WIĘCEJ