Naszym priorytetem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Treningi są wpisane w nasze działania.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak, jak ich rówieśnicy prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń w podejmowaniu różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą, często przy niewielkim wsparciu, żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, pragnieniami i wyborami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz budowania relacji z innymi ludźmi umożliwiają im realizowane treningi mieszkaniowe, w których uczestniczą także osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Treningi stanowią znaczące wsparcie dla rodziców. Aby mogli oni wypełniać swoje obowiązki, potrzebna jest im okresowa pomoc, pozwalająca na zadbanie o własne zdrowie, przeprowadzenie spraw rodzinnych, czy też „złapanie oddechu” do dalszej opieki nad dzieckiem.

Treningi mają zróżnicowaną formę (tygodniowe, weekendowe) i odbywają się w warunkach domowych. Są realizowane w mieszkaniu treningowym oraz w miejscu zamieszkania.

Chłopaki bardzo dobrze czują się poza miejscem zamieszkania i chętnie uczą się nowych rzeczy. Jeszcze sporo wyzwań przed nami ale na szczęście mamy przestrzeń do ich realizacji.

Uczestnicy Stowarzyszenia HORYZONT oraz PSONI Gdańsk

image
image
image
image
image
image
image
image