Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo 18 marca w Senacie w konferencji MODEL KRĘGÓW WSPARCIA – KIERUNEK DEINSTYTUCJONALIZACJA. Było nas ponad 150 osób (oraz ponad 100 obserwujących on-line) z bardzo różnych środowisk – osoby z niepełnosprawnościami, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ops-ów, cusów, ropsów, urzędów i polityków. To było naprawdę ważne wydarzenie, które pokazywało moc pozytywnej zmiany…
CZYTAJ WIĘCEJ