Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo 18 marca w Senacie w konferencji MODEL KRĘGÓW WSPARCIA – KIERUNEK DEINSTYTUCJONALIZACJA. Było nas ponad 150 osób (oraz ponad 100 obserwujących on-line) z bardzo różnych środowisk – osoby z niepełnosprawnościami, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ops-ów, cusów, ropsów, urzędów i polityków.

To było naprawdę ważne wydarzenie, które pokazywało moc pozytywnej zmiany w realizacji modelu Kręgów Wsparcia i deinstytucjonalizacji w Polsce. Kręgi Wsparcia to idea, która jest szansą na zmianę sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną przez ich najbliższe otoczenie, przez profesjonalistów, których rolą jest ich mądre wspieranie, przez nas wszystkich. Jest szansą na UDANE ŻYCIE bez względu na doświadczaną niepełnosprawność! Czego do tego potrzeba ? Zobaczenia CZŁOWIEKA i oddania mu przestrzeni do SAMOSTANOWIENIA. Najważniejsze słowa, które wybrzmiały to podmiotowość, godność, prawo do wyboru, empowerment, partnerstwo, relacje i więzi, praca na zasobach, kręgi wsparcia, inkluzja i społeczność lokalna.

DECYDOWAĆ O SOBIE ZNACZY BYĆ!
Rozmawialiśmy o deinstytucjonalizacji, to piękna idea, ale jeśli w jej centrum nie będzie Człowiek, może stać się równie szkodliwa jak inne piękne idee. Dlatego realizujemy Kręgi Wsparcia. W centrum DI nie są mieszkania, asystencja osobista, czy inne usługi. W centrum DI musi być Człowiek i jego prawo do samostanowienia. Wszystko inne to tylko, owszem bardzo potrzebne, bo bez nich DI nie będzie możliwa, ale to tylko narzędzia. Osoba, osoby, osobę, o osobie, z osobą. Słowo “osoba” pada w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 198 razy! O tym jest DI, o osobie.
Konferencja to było nie tylko święto Kręgów, ale to było święto Człowieczeństwa.
Zapraszamy do oglądania transmisji
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1JpZsz-JD3k&t=277s&ab_channel=SenatRzeczypospolitejPolskiej

Organizatorami Konferencji byli: Maciej Żywno Wicemarszałek Senatu RP, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
#jestemwkregach, #kregiwsparcia
Opracowanie: Katarzyna Świeczkowska, Mariusz Mituś, Paweł Jordan

Zdjęcia: Przemysław Pączkowski

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image