W Ostródzie ruszyła kampania społeczno-edukacyjna z udziałem społeczności lokalnej i instytucji oraz członków Kręgów Wsparcia. Kampania ma na celu pozyskanie opinii publicznej przez informowanie o potrzebach osób z niepełnosprawnością i doprowadzenie do zmiany. Zmiany w sposobie myślenia i dialog oparty na wzajemnym zrozumieniu oraz zaufaniu i akceptacji. Wykorzystując swoje zasoby, wsparcie uczestników kręgów wsparcia docieramy…
CZYTAJ WIĘCEJ