W Ostródzie ruszyła kampania społeczno-edukacyjna z udziałem społeczności lokalnej i instytucji oraz członków Kręgów Wsparcia.

Kampania ma na celu pozyskanie opinii publicznej przez informowanie o potrzebach osób z niepełnosprawnością i doprowadzenie do zmiany. Zmiany w sposobie myślenia i dialog oparty na wzajemnym zrozumieniu oraz zaufaniu i akceptacji. Wykorzystując swoje zasoby, wsparcie uczestników kręgów wsparcia docieramy do dużej grupy społecznej  informując o potrzebach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Naszymi partnerami w tym przedsięwzięciu są instytucie lokalne: PCPR,Starostwo Powiatowe, Sąd, Świetlica Terapeutyczna, Poradnia Psychogiczno-Pedagogiczna, GOP, MOPS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Instytucje: Bank Spółdzielczy, Służba zdrowia, ZKM, Urząd Miasta, MABAK-miejska administracja budynków komunalnych.

Kampania została przeprowadzona w placówkach PSONI Kolo w Ostródzie i w “Barze Semafor”, który wspiera nasze kręgi wsparcia.

#jestemwkregach

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image