Pan Krzysztof, który jest dumny ze swojego portretu, postanowił zaprosić do tworzenia portretów swoich kolegów i koleżanki z ŚDS z Elbląga. Instruował ich o znaczeniu takiego portretu.

Czym jest portret osoby z niepełnosprawnością? Jest on rodzajem krótkiego portfolio, może ułatwić znalezienie wolontariuszy i innych osób, którzy potencjalnie mogą podzielać zainteresowania osoby z niepełnosprawnością. Specjalista ds. kręgów wsparcia identyfikuje istniejące sieci powiązań tworzy mapę kontaktów społecznych uwzględniającą osoby już istniejące w życiu osoby, instytucje i organizacje powiązane z osobą.

Każdy specjalista ds. kręgów wsparcia podczas wielu spotkań konsultacyjnych identyfikuje mocne strony tej osoby, poszukuje potencjałów, analizuje jej zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego, temperament. Rodzina wraz ze specjalistą tworzą portret osoby z NI.

W jakim celu tworzymy portret osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Portret osoby z niepełnosprawnością intelektualną przygotowuje się na potrzeby tworzenia jej Kręgu Wsparcia i pozyskiwania osób do kręgu. Może mieć dowolną formę wizualną. Powinien zawierać minimum informacje – jak niżej.

 • Informacje wstępne: Imię, nazwisko, Ile ma lat? Gdzie mieszka? (wieś, miasto – dzielnica, osiedle, kwadrat ulic, lub adres)
 • Jak zwracać się do niego/niej? Co robi na co dzień? (szkoła, ośrodek wsparcia, praca, inne aktywności).
 • Zajęcia poza podstawową aktywnością. W jakie dni i o której godzinie może spotykać się z członkami Kręgu?
 • Sposób komunikowania się W jaki sposób komunikuje się ze światem: porozumiewa się mową, komunikacja niewerbalna, gesty, symbole, jakiego systemu komunikacji używa.
 • Spędzanie wolnego czasu i wypoczynek W jaki sposób lubi spędzać wolny czas? (sprawy organizacyjno-techniczne, warunki) Co sprawia mu radość?
  – w domu,
  – poza domem (spacery, wycieczki itd.).
 • Jakie są jego/jej zainteresowania i ulubione aktywności? (co najbardziej lubi robić, jaką muzykę preferuje, czy i jakie filmy, programy tv lubi oglądać, inne zainteresowania).
 • Czy potrzebuje pomocy w jakichś podstawowych czynnościach życiowych?
 • Krótka charakterystyka niepełnosprawności. Uwagi (reakcje na sytuacje trudne i inne istotne informacje)
 • Krótka anegdota opisująca trafnie osobę (opcjonalnie).
 • Zdjęcie (zdjęcia) w szczęśliwym momencie życia (opcjonalnie)

Możecie też zrobić pogłębiony plan na życie. A jak to zrobić dowiecie się z naszego podręcznika ABC W kierunku udanego życia.

Trzymamy kciuki za Wasze portrety i plany na przyszłość.

#jestemwkregach

image
image
image
image
image