Specjaliści centralni

Ewa Zajączkowska

PSONI

Kierownik Projektu
Specjalistka ds. testowania modelu
Gdańsk
e-mail: ewa.zajaczkowska@psoni.org.pl

Więcej

 

Mniej

Bartosz Józefowicz

PSONI

Specjalista ds. testowania modelu
Nidzica, Ostróda
e-mail: bartosz.jozefowicz@psoni.org.pl

Więcej

posiada wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki oraz administracji. Od 2012 roku związany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Doświadczony trener pracy i doradca zawodowy. Wieloletni wolontariusz przy Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie aktywnie wspierał osoby z niepełnosprawnościami. Współautor innowacyjnej publikacji skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczącej seksualności człowieka. Jako specjalista ds. aktywizacji zawodowej, oraz pracownik jednego z warszawskich szpitali, zaangażowany w  poprawę jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego po przez udział w testowaniu modelu środowiskowego wsparcia osób doświadczających kryzysu psychicznego.

 

Mniej

Klaudia Majewska

PSONI

Specjalistka ds. testowania modelu
w Elblągu
e-mail: klaudia.majewska@psoni.org.pl

Więcej

pedagożka specjalna, terapeutka, asystentka osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, pracowniczka naukowo-dydaktyczna. Na co dzień pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Biurze Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszeniu DELTA oraz w Mieszkaniu Wspomaganym im. Teresy Dłuskiej. Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna i specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W przeszłości była aktywną działaczką na rzecz uczelni, prezeską Koła Naukowego „IDEM” oraz przewodniczącą Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością w Zarządzie Samorządu Studentów APS. Od 2014 roku związana z turnusami rehabilitacyjnymi Warszawskiego Koła PSONI. Uczestniczka Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, licznych seminariów, konferencji oraz kursów i szkoleń z zakresu między innymi arteterapii, komunikacji osób z niepełnosprawnościami, terapii ręki i treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Prywatnie miłośniczka muzyki rockowej i escape roomów.

Mniej

Marzena Głaz-Skirzyńska

PSONI

Specjalistka ds. testowania modelu
Jarosław
e-mail: marzena.skirzynska@psoni.org.pl

Więcej

posiada wykształcenie wyższe socjologiczne oraz z obszaru ekonomii społecznej.  Od 2010 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaangażowana we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do programów aktywizacji zawodowej, w tym w realizację innowacyjnego projektu, którego celem było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie ujednoliconych procedur dotyczących funkcjonowania usługi trenera pracy. Posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji ogólnopolskich działań projektowych w zakresie weryfikacji jakości świadczonych usług, budowania lokalnej współpracy z pracodawcami, wdrażania procedur wewnątrzorganizacyjnych i wewnątrzprojektowych.

Mniej

Adam Zawisny

PSONI

Specjalista ds. testowania modelu
Suwałki
e-mail: adam.zawisny@psoni.org.pl

Więcej

Aktualnie związany ze Stowarzyszeniem PSONI w którym pełni funkcję Kierownika Zespołu Monitoringowego.

Mniej

Katarzyna Leśko

BORIS

Specjalistka ds. testowania modelu i koordynatorka działań ze strony Stowarzyszenia Boris

e-mail: boris@boris.org.pl
Tel. 22 620 31 92, 890 94 49

Więcej

od 12 lat związana z mazowieckim trzecim sektorem jako koordynatorka projektów społecznych, trenerka, doradczyni, specjalistka ds. współpracy z ngo i ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie składane w otwartych konkursach ofert na poziomie samorządowym i rządowym. Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, w zarządzaniu zespołem, w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych na terenie woj. mazowieckiego oraz we współpracy z samorządem. Współtworzyła i konsultowała wiele dokumentów strategicznych związanych ze współpracą ngo i samorządem oraz w pracach ciał dialogu społecznego, w tym m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020, Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Aktualnie związana ze Stowarzyszeniem BORIS.

Mniej

Specjaliści lokalni

Wiesława Kwaterska

Suwałki

Specjalista ds. rodzin

 

Więcej

 

Mniej

Edyta Popko

Suwałki

Specjalista ds. rodzin

 

Więcej

 

terapeuta zajęciowy w Suwalskiej Izbie Rolniczo Turystycznej WBN Maniówka w Nowej Wsi, doświadczenie w projektu PARTNER “Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” EQUAL, pracownik socjalny a następnie asystent rodziny poprzez udział w Projekcie pn”Uzupełnienie elementów lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie suwalskim w obszarze prorodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od 2016 roku związana z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Suwałkach jako Instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie, obecnie Specjalista ds. Rodzin w projekcie “Bezpieczna Przyszłość Osób z NI”.

Mniej

Krzysztof Jurewicz

Suwałki

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: zk.suwalki@psoni.org.pl

Więcej

 

Mniej

Sylwia Kuciej

Biskupiec

Specjalista ds. rodzin
e-mail: wtz@psonibiskupiec.pl

Więcej

psycholog, pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Od kilku lat uczestniczy w realizacji wielu projektów na rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną, związanych z rehabilitacją społeczno-zawodową OzNI oraz rewalidacją Osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Mniej

Agnieszka Brudzińska

Biskupiec

Specjalista ds. rodzin
e-mail: wtz@psonibiskupiec.pl

Więcej

pedagog specjalny, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej. Obecnie pracuje jako instruktor zawodu w Warsztacie Terapii Zajęciowej  Polskiego  Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Od wielu lat współpracuje z dorosłymi Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną poprzez pracę w WTZ oraz w projektach mających na celu aktywizację społeczno-zawodową Osób z NI.

Mniej

Piotr Bukowski

Biskupiec

Specjalista ds. rodzin
e-mail: wtz@psonibiskupiec.pl

Więcej

pedagog specjalny, ukończył także studia na kierunku – historia. Instruktor w pracowni komputerowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Prowadzi zajęcia i szkolenia w dziedzinie bezpiecznego wykorzystania najnowszej technologii informacyjnej (IT) w pracy z Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Mniej

Iwona Leszczuk

Biskupiec

Specjalista ds. kręgów wsparcia

e-mail: wtz@psonibiskupiec.pl

Więcej

pedagog specjalny, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, wcześniej pracowała jako nauczyciel w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej, kierownik filii OREW oraz w wielu projektach mających na celu poprawę jakości życia Osób z NI.

Mniej

Dorota Gocejn-Kulesz

Biskupiec

Specjalista ds. kręgów wsparcia

e-mail: d.gocejn-kulesz@psonibiskupiec.pl

Więcej

ukończyła studia z zakresu pracy socjalnej, doradztwa zawodowego oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, kształcenia pedagogicznego oraz ekonomii społecznej. Pracownik Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, odpowiedzialna za koordynację i realizację projektów mających na celu aktywizację społeczno-zawodową Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Mniej

Elżbieta Wojciechowska

Jarosław

Specjalista ds. rodzin

Więcej

Mniej

Klaudia Marchwiany

Jarosław

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: k.marchwiany@psoni-jaroslaw.org.pl

Więcej

 

Mniej

Dariusz Piwcewicz

Elbląg

Specjalista ds. rodzin

Więcej

absolwent UWM w Olsztynie, nauczyciel, doradca zawodowy, obecnie instruktor w Warsztacie Terapii Zajęciowej WTZ PSONI Koło w Elblągu,  z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej w szkole, pracy z  młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, wsparcia i opieki młodzieży zagrożonej wykluczeniem  społecznym oraz młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, posiada doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów współfinansowanych z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mniej

Marta Sulińska-Dudzik

Elbląg

Specjalista ds. rodzin

Więcej

pedagog, terapeuta zajęciowy, animator. Od 5 lat pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu. Posiada doświadczenie opiekuna/asystenta osoby z niepełnosprawnością, podczas samodzielnego całodobowego pobytu w placówce. Organizator wielu uroczystości i współorganizator imprez integracyjnych. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe to praca z dziećmi i młodzieżą.

Mniej

Milena Mazanowska

Elbląg

Specjalista ds. kręgów wsparcia

Więcej

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Elblągu. Scenarzystka musicalu „Na skrzydłach pasji” wystawionego na deskach teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz autorka tekstów piosenek.

Mniej

Aleksandra Kojtych

Elbląg

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: aleksandra.kojtych@elblag.psouu.org.pl

Więcej

pedagog, terapeuta zajęciowy z wieloletnim doświadczeniem pracy z ONI, kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu. Posiada doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów.

Mniej

Magdalena Kowalska

Gdańsk

Specjalista ds. rodzin
e-mail: kregiwsparcia@psoni.gda.pl

Więcej

psycholog, doradca zawodowy, absolwentka Szkoły Trenerów ODiTK oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą. Początkowe doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w zakresie diagnozy, prowadzenia warsztatów i treningów dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi pozyskała prowadząc szkolenia dla pracowników instytucji społecznych m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem oraz w pracy w Akademickim Centrum Karier na AWFiS w Gdańsku, gdzie prowadziła szereg szkoleń dla studentów. Ukończyła wiele kursów doskonalących. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju Po Drodze w Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od roku 2018 jest członkiem Zarządu PSONI Koło Gdańsk.

Mniej

Agata Ciosmak

Gdańsk

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: kregiwsparcia@psoni.gda.pl

Więcej

z zawodu pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem, oraz Terapii pedagogicznej. Swoje zainteresowania zawodowe rozwijała również w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Arteterapia realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Uczestniczka szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej w tym MAKATON oraz PISAK, oraz wielu warsztatów w tym Mindfulness i komunikacja empatyczna.  Wolontariuszka z 7-letnim stażem w stowarzyszeniach działających na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Obecnie prowadzi zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne w szkole podstawowej specjalnej. W wolnym czasie podróżuje z namiotem i przegląda albumy sztuki użytkowej.

Mniej

Urszula Sokalska

Gdańsk

Specjalista ds. rodzin
e-mail: kregiwsparcia@psoni.gda.pl

Więcej

absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Zdrowie Publiczne, empatyczna osobowość z dużym zapasem cierpliwości, koleżeńska i chętnie dzieląca się nabytymi umiejętnościami z innymi. 

Mniej

Maria Szyszkowska

Nidzica

Specjalista ds. rodzin

Więcej

specjalista ds. rodzin, wykształcenie pedagogiczne, studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna. Zatrudniona od 6 lat jako terapeuta zajęciowy w ŚDS – miejscach całodobowego pobytu przy PSONI koło w Nidzicy.

Mniej

Maria Dubel-Klęcan

Nidzica

Specjalista ds. rodzin

Więcej

z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. Zatrudniona od 13 lat w Środowiskowym Domu Samopomocy przy kole PSONI w Nidzicy.

Mniej

Karolina Kurlandzka

Nidzica

Specjalista ds. kręgów wsparcia

Więcej

z wykształcenia magister Edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna. Zatrudniona od 6 lat jako terapeuta zajęciowy w ŚDS -miejscach całodobowego pobytu oraz jako koordynator mieszkań treningowych przy PSONI koło w Nidzicy.

Mniej

Marta Wiśniewska-Żygo

Ostróda

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: ostroda_kregiwsparcia@wp.pl

Więcej

 

Mniej

Aneta Lis

Ostróda

Specjalista ds. rodzin
e-mail: ostroda_kregiwsparcia@wp.pl

Więcej

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej, ukończyła studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Organizacji Pomocy Społecznej. Od 1999 roku związana z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, 13 lat pracy w Warsztacie terapii Zajęciowej jako terapeuta a od 7 lat kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Brała udział w projekcie Zarządu Głównego PSONI w Warszawie aktywizującego osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną społecznie i zawodowo.

Mniej

Dorota Bugaj

Ostróda

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: ostroda_kregiwsparcia@wp.pl

Więcej

 

Mniej

Sylwia Ciszewska

Ostróda

Specjalista ds. kręgów wsparcia
e-mail: ostroda_kregiwsparcia@wp.pl

Więcej

od 2012 roku związana zawodowo z PSONI Koło w Ostródzie. Na początku terapeuta zajęciowy w WTZ, dziś trener pracy w Centrum DZWONI oraz koordynator projektów
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagog, magister pedagogiki resocjalizacyjnej i rewalidacyjno-terapeutycznej, a w 2020 roku magister psychologii klinicznej. Od kilku lat pracuje także w środowisku osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych ubóstwem jako asystent rodziny i animator. Fascynuje ją mózg (czyli neurobiologia), psychopatologia (szczególnie psychopatia) i psychoterapia. W wolnych chwilach czyta kryminały, biega, jeździ na rowerze i zwiedza każdy możliwy zakątek świata.

Mniej

Kamila Tuszyńska

Goleniów

Specjalista ds. rodzin i kręgów wsparcia
e-mail: greatest5@wp.pl

Więcej

pedagog resocjalizacyjny, terapeuta przemiany, dyplomowana terapeutka zajęciowa oraz masażystka. Przez wiele lat doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Psychiatrii PAM w Szczecinie jako Instruktor Terapii Zajęciowej, następnie jako wychowawca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i koordynator wychowawca w  Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wieloletni menadżer ds. klienta. Aktualnie specjalizuje się w zakresie prowadzenia terapii w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Od 2019 roku związana ze Stowarzyszeniem Horyzont.

Mniej

Elwira Borecka

Goleniów

Specjalista ds. rodzin i kręgów wsparcia

Więcej

 

Mniej

Michał Mazurczak

Goleniów

Specjalista ds. rodzin i kręgów wsparcia

Więcej

 

Mniej

Kadra szkoleniowa

Paweł Jordan

Lider ds. edukacji i superwizji
pawelj@boris.org.pl

Więcej

Prezes Stowarzyszenia BORIS. Trener, coach, doradca, innowator. Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Wspiera rozwój wolontariatu, wspólnot lokalnych oraz organizacji pozarządowych.   Jeden z inicjatorów i współtwórców Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej, Q-Ruchu Sąsiedzkiego  i wielu innych inicjatyw. Członek Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy” oraz nagrody zespołowej MPiPS. Autor i redaktor licznych publikacji.

Mniej

Małgorzata Bortko

Ekspert ds. pracy z rodziną i tworzenia kręgów

Magdalena Popłońska-Kowalska

Trenerka Goleniów, Ostróda, Nidzica

Monika Makowiecka

Trenerka szkoleń centralnych i dla Jarosławia

Więcej

Mniej

Ewa Jasińska

Trenerka szkoleń centralnych i dla Suwałk

Więcej

Trener Organizacji Pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego ; kwalifikacje potwierdzone certyfikatem „Trener III stopnia”( aktualizacja certyfikatu dokonana w kwietniu 2016r.) superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w Polsce – specjalność Metodologia pracy warsztatowej  z dorosłymi, Komunikacja Społeczna, Budowanie partnerstw lokalnych, Animacja Współpracy środowiskowej; Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych. Wykładowca przedmiotów: Komunikacja Społeczna;  Budowanie partnerstw, Animacja społeczna, Negocjacje i mediacje, Etyka ( na WSAP, UwG). Certyfikowany Trener Programów Aktywizacji Zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:  Spadochron; Metoda Hiszpańska; Miasteczko Zawodów;

Trener, Superwizor animacji i współpracy środowiskowej w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. Kluczowy trener/ superwizor m.in.  w programach:  „Decydujmy Razem” (urzędnicy i pracownicy jst.-kształcenie animatorów partycypacji publicznej), „Program Rozwoju Bibliotek” (pracownicy i wolontariusze bibliotek na Podlasiu), “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (pracownicy i edukatorzy instytucji), Akademia Ekologicznego Rozwoju (liderzy i animatorzy lokalni)-Stow. EKO-Inicjatywa w Kwidzynie, ekspert.

Założyciel i animator  w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych (m.in. programy wspierania NGO’s, samorządów terytorialnych, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, OWES).

Ekspert Programu Dialog, koordynator programu w Polsce w latach 1993-1998( program aktywizacji i mobilizowania społeczności do działania).

Inicjator i moderator sieci rzecznictwa (m.in. tworzenie w 2009 Platformy Wymiany Doświadczeń pomocy społecznej na Podlasiu, ekspert PWD w woj. wielkopolskim, obecnie inicjator i koordynator reprezentacji organizacji pozarządowych na Podlasiu, inicjator partnerstwa bibliotek z otoczeniem).

Mniej

Justyna Dubanik

Trenerka szkoleń centralnych i dla Biskupca

Więcej

Mniej

Monika Hausman-Pniewska

Superwizor Elbląg i Biskupiec

Więcej

zawodowo związana z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, którą współzarządza odpowiadając za rozwój zespołu. Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Posiada wieloletnie doświadczenie animacyjne, wspiera w rozwoju społeczności lokalne, partnerstwa, organizacje pozarządowe i aktywne osoby pracujące w społecznościach. Współpracuje z samorządem i jego jednostkami: ośrodkami pomocy społecznej, domami kultury, szkołami.

Mniej

Marianna Sitek-Wróblewska

Superwizor Gdańsk

Więcej

Mniej

Elżbieta Tomczak

Superwizor Jarosław

Więcej

Mniej

Beata Pawłowicz

Superwizor Goleniów

Więcej

Superwizorka animacji i współpracy środowiskowej. Od 20 lat związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako jego ekspertka. Prowadzi własną działalność edukacyjną w obszarze rozwoju społecznego. Jest certyfikowaną  trenerką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Zajmuje się rozwojem lokalnym pracując z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, samorządami lokalnymi, bibliotekami, ośrodkami kultury, szkołami. Jako tutorka programu Liderzy PAFW wspiera liderów społecznych. Animuje społeczności lokalne między innymi poprzez rozwijanie lokalnej współpracy. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu instytucją i zespołem.

Mniej

Iwona Radzimirska

Superwizor Nidzica

Więcej

Mniej

Zbigniew Mieruński

Superwizor Suwałki i Ostróda

Więcej

Mniej