SEMINARIUM „W KRĘGACH POZYTYWNEJ ZMIANY”

Data:   16.06.2021
Godzina: 12:00-14:00
Miejsce: ZAZ „Słoneczne Wzgórze” – Sala Konferencyjna, ul. Sanguszków 28 a, Tarnów

Seminarium pod Honorowym Patronatem
Romana Ciepieli Prezydenta Miasta Tarnowa

W czasie seminarium przedstawimy główne założenia modelu Bezpieczna przyszłość osób z NI w oparciu o Kręgi Wsparcia, który jest wdrażany w Tarnowie.

Tworzony system środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przykładem deinstytucjonalizacji, przygotowując miejsce do życia w otwartym środowisku zgodnie z założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Kręgi Wsparcia to rozwiązanie, które znalazło się w krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 uchwalonej w lutym 2021 r. Model jest testowany od ponad 2 lat
w 8 społecznościach w Polsce: Biskupiec, Elbląg, Gdańsk, Goleniów, Jarosław, Suwałki, Ostróda, Nidzica /www.kregiwsparcia.pl/.

PROGRAM

12.00 – 12.10 Powitanie Przewodnicząca Koła PSONI w Tarnowie Lucyna Cichoń
12.10 – 12.20 W kierunku środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami
w Tarnowie;  Dorota Krakowska, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
12.20 – 12.50  Model Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin
w Polsce – doświadczenia, przykłady zmiany, wyzwania;
Paweł Jordan, Prezes BORIS
12.50 – 13.20 Dlaczego Kręgi Wsparcia w Tarnowie – potrzeby, sylwetki, przyszłość;
Urszula Paszkowska kierownik WTZ PSONI Tarnów
13.20 – 13:45  Korzyści z wdrażania Kręgów Wsparcia
13.45 – 14:00  Propozycja współpracy przy realizacji Modelu Kręgów Wsparcia

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 11.06.2021
Tel. 14 626-84-89, e-mail: wtz.tarnow@psoni.org.pl

Kierownik WTZ PSONI Tarnów Urszula Paszkowska, tel. 608-026-210

***
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.