Zapraszamy na pierwsze seminarium online projektu: Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś.
Już 9 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy partnerów i sojuszników na seminarium inaugurujące projekt Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś.

Głównym celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów w 3 środowiskach lokalnych: Tarnów, Bytom, Zgierz m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych – Kręgów Wsparcia.

W czasie seminarium przedstawione będą główne założenia Modelu środowiskowego wsparcia, który realizowany będzie w 3 miejscowościach – Bytom, Tarnów, Zgierz.  Zaprezentujemy także doświadczenia z pracy i wdrażania Modelu Bezpieczna przyszłość w oparciu o kręgi wsparcia, który od 2 lat realizowany jest w 8 społecznościach w Polsce (Jarosław, Suwałki, Ostróda, Biskupiec, Elbląg, Goleniów, Nidzica, Gdańsk – www.kregiwsparcia.pl.

POBIERZ:  PROGRAM i Zaproszenie na seminarium 9 lutego 2021

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w seminarium należy wysłać do 5 lutego 2021 r. na adres: katarzyna.lesko@boris.org.pl podając w treści maila: imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji/instytucji oraz numer telefonu i adres e-mail.

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.