Seminaria upowszechniające pn. Kręgi pozytywnej zmiany

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach upowszechniających pn. „Kręgi pozytywnej zmiany” wszystkich zainteresowanych Modelem środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Kręgi Wsparcia.

Spotkania będą się obywały ONLINE za pośrednictwem platformy zoom w 4 terminach w podziale na województwa:

29 kwietnia 2021 godz. 10.00-14.00  dla województw: mazowieckie, łódzkie, śląskie, opolskie
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 26.04.2021 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
13 maja 2021 godz. 10.00-14.00  dla województw: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 10.05.2021 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

27 maja 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 24.05.2021 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
10 czerwca 2021 godz. 10.00-14.00 dla województw: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 07.06.2021 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W czasie seminarium przedstawimy główne założenia Modelu Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, który jest testowany od ponad 2 lat w 8 społecznościach w Polsce: Biskupiec, Elbląg, Gdańsk, Goleniów, Jarosław, Suwałki, Ostróda, Nidzica.

Tworzony system środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przykładem deinstytucjonalizacji, przygotowując miejsce do życia w otwartym środowisku zgodnie z założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Kręgi Wsparcia to rozwiązanie, które znalazło się w krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 uchwalonej w lutym 2021 r.

Program Seminarium

Prowadzenie: Paweł Jordan
10:00 – 10:45 Powitanie i wprowadzenie do Modelu Bezpieczna przyszłość w oparciu o Kręgi Wsparcia
10:45 – 11:15 Udane życie w społeczności lokalnej
11.15 – 11:45 W kierunku wsparcia środowiskowego osób z NI  i rodzin  – przykład lokalny
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.30 Wprowadzenie do Planowania Skoncentrowanego na Osobie i Tworzenie Kręgów Wsparcia
12.30 – 13.00 Przykłady zmiany w życiu osób z NI i rodzin – przykład lokalny
13.00 – 13.30 Korzyści z wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia
13.30 – 14.00 Podsumowanie

Limit miejsc na poszczególne terminy jest ograniczony, osoby zakwalifikowane do udziału w wybranym spotkaniu ONLINE otrzymają potwierdzenie drogą mailową wraz z linkiem do spotkania.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Leśko
Stowarzyszenie BORIS
meil: katarzyna.lesko@boris.org.pl