– „Kręgi wsparcia to sposób na włączenie osób z niepełnosprawnością w życie lokalnych społeczności. To klucz do bezpiecznego i samodzielnego ich życia.”

– takimi słowy pomysłodawcy projektu „Bezpieczna przyszłość osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” zachęcają do zaangażowania w nową formę wspierania osób niepełnosprawnych. Opiera się ona na wspieraniu osób przez najbliższe im otoczenie.

Na kolejne spotkanie dotyczące tworzenia Kręgów wsparcia do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki przybyło szereg zaproszonych osób, reprezentujących najbliższe samorządy oraz będących specjalistami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krzysztof Jurewicz, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przywitał przedstawicieli samorządów: Zbigniewa Mackiewicza, wójta Gminy Suwałki, Tomasza Rogowskiego, wójta Gminy Filipów, Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach oraz prelegentów: Adama Zawistnego, specjalistę Centralnego Zarządu PSONI i Zbigniewa Mieruńskiego, specjalistę ds. współpracy środowiskowej.

Spotkanie było próbą podsumowania minionego roku w zakresie prób tworzenia Kręgów wsparcia na Suwalszczyźnie. Jak powiedział K. Jurewicz, by uskutecznić i przyspieszyć działania, trzeba dążyć do tego, by Kręgi wsparcia wpisywać do Strategii rozwiązywania problemów społecznych miejscowych samorządów:

– Nie chcemy, aby Kręgi wsparcia z czasem umarły. Potrzebne są nie tylko konkretne działania, ale i konkretne zapisy.

Kręgi wsparcia to niewielkie grupy ludzi, które mają służyć wsparciem osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią je krewni, sąsiedzi i znajomi osób z dysfunkcją. Mają oni pomagać w załatwianiu formalnych spraw, robieniu zakupów i w tym podobnych stałych lub doraźnych czynnościach. Wszystko po to, aby niepełnosprawni radzili sobie w życiu w sposób jak najbardziej samodzielny.

Okazuje się, że w życiu jest tak, że osoba niepełnosprawna, po śmierci rodziców i bliskich, często staje się po prostu bezradna. Istotą jest, by pozostać ona mogła w dotychczasowym miejscu zamieszkania, zamiast trafiać do specjalnych ośrodków. Na przeszkodzie staje nierzadko brak wystarczającej sprawności, by osoba ta mogła podołać utrzymaniu domu, załatwianiu spraw administracyjnych oraz realizacji leczenia. Wystarczy jednak, że będzie miała odpowiednie wsparcie, a będzie mogła poradzić z zakupami, sprzątaniem, wizytami w przychodni czy na poczcie.

Znaczący dorobek w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie ma Gmina Suwałki, która od lat angażuje się w różne działania pomocowe. Także w ramach realizowanego projektu w gminie powstawać zaczęło 12 takich kręgów. Ponadto, w podsuwalskim Brodzie Nowym działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, a w Białej Wodzie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Instytucje te otaczają opieką niepełnosprawne dzieci i młodzież.

Jak powiedział Z. Mackiewicz, wójt Gminy Suwałki:

– Z upływem czasu małoletnie osoby z niepełnosprawnością dorastają i potrzebują wsparcia w dorosłym życiu. Stąd też działania samorządu służące kształtowaniu samodzielności zaczynamy możliwie jak najwcześniej.

W swoim wystąpieniu pokazującym dobre praktyki w tym zakresie, Z. Pieruński, specjalista i superwizor kształtowania współpracy środowiskowej zaznaczył, że:

– Kręgi tworzą najczęściej sąsiedzi i znajomi osób mniej samodzielnych oraz ich bliżsi i dalsi krewni. Ich powstanie ma zabezpieczyć osoby z niepełnosprawnością w samodzielnym życiu, tak aby mogły funkcjonować, i jednocześnie miały się do kogo zwrócić, kiedy określone zadanie przekracza ich możliwości.

Także Gmina Filipów prowadzi szereg działań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił T. Rogowski:

– Od lat realizujemy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Aktualnie jesteśmy na etapie tworzenia mieszkań chronionych, z przygotowywaniem, pod opieką specjalistów osób do prowadzenia samodzielnego życia.

Jak wyjaśnił A. Zawisny, specjalista do spraw testowania modelów kręgów, wszystko zaczyna się od określenia potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz nawiązania relacji z otoczeniem. Podkreśla on, że bardzo często chodzi tu o drobne, niemal przyziemne sprawy, np. pójście na zakupy jeden raz w tygodniu.

Podczas seminarium szeroko omawiano także potrzeby promocji idei projektu „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. Jak mówili zgodnie uczestnicy spotkania, trzeba działać na rzecz wspierania osób z dysfunkcją. Niepełnosprawność może bowiem dotknąć każdego, i to w dowolnym czasie. Na tę ewentualność zarówno samorządy, jak też organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością muszą być przygotowane.

 

Źródło: Dwutygodnik Suwalski

image
image
image
image