W Gdańsku po krótkim świątecznym odpoczynku wracamy do pracy. We wtorek 23 kwietnia Koalicja Gdańskich Kręgów Wsparcia spotkała się aby kontynuować działania w kierunku rozwinięcia projektu. Ugoszczeni ciepłym sernikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy FRIS AKCES poruszyliśmy najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w projekcie. Omówiliśmy szczegółowo sytuację wybranych uczestników oraz kierunki działań na najbliższy miesiąc dotyczące tworzenia kręgów. Wspólnie ustaliliśmy potrzebę częstszych spotkań w mniejszych zespołach zadaniowych oraz datę kolejnych konsultacji.

Dziękujemy ŚDS FRIS AKCES za zaproszenie w przyjazne progi oraz wszystkim przedstawicielom organizacji za zaangażowane uczestnictwo: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, ŚDS PSONI Gdańsk, WTZ PSONI Gdańsk, Zespół Mieszkań Społecznych PSONI Gdańsk, Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES, ŚDS Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”.

image
image